Khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2016

(Mic.gov.vn) - 

Sáng ngày 28/9, tại Thư viện tỉnh Đồng Tháp, Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng với Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp phối hợp tổ chức Lễ khai mạc “Tuần lễ học tập suốt đời” năm 2016.


2016928-m3.jpg
 Các đại biểu cắt băng mở cửa thư viện dành cho người khuyết tật tại Thư viện tỉnh Đồng Tháp
 
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu, đại diện Hội Khuyến học Việt Nam và Vụ Thư viện tham dự lễ khai mạc.
 
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu cho rằng, hoạt động này là điều kiện để các cấp lãnh đạo, các tổ chức xã hội và nhân dân nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng xã hội học tập; từ đó phát triển văn hoá đọc trong cộng đồng dân cư, góp phần xây dựng Đồng Tháp trở thành “địa phương học tập”.
 
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển khẳng định: “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” với mục đích giúp cho mọi người hiểu hơn và thấm nhuần hơn tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh; chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng xã hội học tập, tạo điều kiện cho mọi người được học tập suốt đời.
 
Với chủ đề “phát triển văn hoá đọc trong kỷ nguyên số”, “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm nay nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện và tìm kiếm thông tin, hình thành thói quen đọc sách, góp phần phát triển văn hoá đọc trong nhà trường và cộng đồng.
 
Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển cũng lưu ý, việc đọc sách có tác dụng biến đổi và hoàn thiện tư duy con người. Chúng ta có thể đọc sách in (sách giấy) hay sách điện tử, tuy nhiên cần phải biết chọn lọc để tiếp thu, góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam.
 
Ngay sau lễ khai mạc, các đại biểu đã cắt băng mở cửa thư viện dành cho người khuyết tật tại Thư viện tỉnh Đồng Tháp; trao giải cuộc thi “Thử tài đánh máy” dành cho người khuyết tật. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển cũng trao tặng thẻ đọc sách điện tử cho thư viện các trường học của tỉnh Đồng Tháp./.

Thanh Tuyền

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)