Tăng cường bảo đảm an toàn an ninh cho hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh Nghệ An

(Mic.gov.vn) - 

Vừa qua, Sở TT&TT Nghệ An tổ chức hội nghị triển khai Công văn số 3024/BTTTT-VNCERT của Bộ TT&TT về hướng dẫn một số giải pháp tăng cường bảo đảm an toàn an ninh cho hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh.


Ngay sau khi có văn bản của Bộ TT&TT về hướng dẫn một số giải pháp tăng cường bảo đảm an toàn an ninh cho hệ thống thông tin, Sở TT&TT Nghệ An đã chủ động xây dựng dự thảo kế hoạch tổ chức hoạt động tổng kiểm tra, rà soát, đánh giá đảm bảo an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin các cơ quan Nhà nước tỉnh Nghệ An. Theo dự thảo, mục đích của kế hoạch là nhằm đánh giá tổng thể mức độ an toàn thông tin mạng, kịp thời phát hiện và xử lý sự cố, lỗ hổng, ngăn chặn, bóc gỡ mã độc tấn công vào hệ thống mạng theo hướng dẫn của Bộ TT&TT; Tăng cường an toàn an ninh thông tin cho hệ thống mạng, các hệ thống thông tin trong các cơ quan Nhà nước; Tăng cường khả năng phòng, chống các nguy cơ tấn công, xâm nhập hệ thống CNTT và phối hợp ngăn chặn, khắc phục kịp thời các sự cố an toàn thông tin trên mạng máy tính.

20160927-l1.jpg

Toàn cảnh cuộc họp

Các nội dung triển khai thực hiện bao gồm: Tổ chức triển khai hoạt động tổng kiểm tra, rà soát, đánh giá bảo đảm an toàn thông tin mạng; Xây dựng phương án, giải pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn hệ thống thông tin; Tổ chức diễn tập về ứng cứu sự cố, đảm bảo an toàn thông tin mạng; Tuyên truyền, phổ biến và nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức và người lao động về an toàn thông tin mạng.
 
Tại buổi làm việc, các thành viên dự họp đã tập trung vào các nội dung triển khai theo Công văn số 3024/BTTTT-VNCERT của Bộ TT&TT như: Cần tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ chuyên trách CNTT của các sở, ban, ngành và địa phương trên địa bàn; Đề nghị các sở, ban, ngành và các địa phương tự kiểm tra, rà soát an toàn an ninh cho hệ thống thông tin tại đơn vị của mình; Tăng cường tuyên truyền về an toàn và an ninh thông tin;…
 
Kết luận cuộc họp, ông Hồ Quang Thành – Giám đốc Sở TT&TT giao Phòng quản lý CNTT tham mưu Sở có văn bản giao Trung tâm CNTT&TT rà soát tổng thể đánh giá hệ thống mạng máy tính toàn Sở TT&TT để đảm bảo hệ thống an toàn an ninh thông tin; Tham mưu quy chế vận hành hệ thống mạng máy tính trong toàn Sở.
 
Để thực hiện tốt các giải pháp bảo đảm an toàn an ninh cho hệ thống thông tin theo văn bản của Bộ TT&TT, ông Hồ Quang Thành đề nghị các phòng chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp phối hợp tham mưu UBND tỉnh xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động tổng rà soát đánh giá đảm bảo an toàn an ninh thông tin mạng cho hệ thống thông tin của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn. Trong đó nêu bật mục đích, yêu cầu, các cơ sở dữ liệu dùng chung, các biện pháp bảo đảm an toàn an ninh cho hệ thống thông tin; Nguy cơ tấn công xâm nhập; Tập huấn nâng cao nghiệp vụ; Tổ chức diễn tập; Kinh phí hoạt động… Phân công rõ trách nhiệm cho các sở, ban, ngành các đơn vị thực hiện, đặc biệt là các đơn vị tự kiểm tra rà soát an toàn an ninh thông tin tại đơn vị mình./.

H.B - Sở TT&TT Nghệ An

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)