Phú Thọ: Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của ngành TT&TT 6 tháng cuối năm

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 20/7, Sở TT&TT Phú Thọ đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016. Đồng chí Phan Quang Thao – Giám đốc Sở TT&TT chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Sở; lãnh đạo, chuyên viên các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở. Tại 13 điểm cầu có lãnh đạo UBND các huyện, thành, thị; lãnh đạo, chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh – Truyền hình, các chi nhánh doanh nghiệp viễn thông đóng trên địa bàn.


6 tháng đầu năm, bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ TT&TT, công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của ngành TT&TT trên địa bàn tỉnh được tăng cường, thực hiện đồng bộ, nền nếp và đúng pháp luật, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị, công tác chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp và nhu cầu thông tin của tổ chức, công dân.  

Quang cảnh hội nghị 
 
Công tác tham mưu ban hành văn bản được quan tâm chỉ đạo tích cực. Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2016; Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 36a của Chính phủ về Chính phủ điện tử; Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước và đảm bảo an toàn thông tin mạng tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Phú Thọ năm 2016 và nhiều văn bản quan trọng khác. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực TT&TT trên địa bàn tỉnh. 
 
Sở đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021; thông tin kịp thời các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và công tác chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. 6 tháng đầu năm, Sở đã chủ trì, phối hợp tổ chức thành công nhiều chương trình quan trọng như: Chương trình hợp tác truyền thông giữa Thông tấn xã Việt Nam và UBND tỉnh Phú Thọ; các hoạt động phục vụ Giỗ tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm 2016; đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh xuống cơ sở. 
 
Hạ tầng thông tin – truyền thông ngày càng phát triển mạnh mẽ, đảm bảo hoạt động ổn định thông suốt, hiệu quả. Đến nay, đã có 1.800 trạm BTS; tổng số thuê bao điện thoại ước đạt 2.120.000 thuê bao; thuê bao Internet ước đạt 342.659 thuê bao. Các dịch vụ bưu chính – viễn thông ngày càng đa dạng hơn. Sở đã tập trung chỉ đạo triển khai chương trình Viễn thông công ích theo kế hoạch của Bộ TT&TT; cung ứng đến 100% xã, phường, thị trấn trong tỉnh dịch vụ bưu chính, chuyển phát; duy trì tốt dịch vụ chi trả bảo hiểm, lương hưu, triển khai mới các dịch vụ hành chính công…  
 
Việc ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước được triển khai tích cực. 100% các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện đã có mạng nội bộ và kết nối Internet tốc độ cao phục vụ công tác (trong đó 19/40 đơn vị có hạ tầng mạng nội bộ hoàn chỉnh); 35 cơ quan đã triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành; tỷ lệ cán bộ sử dụng thành thạo máy tính trong công việc đạt 98%. Hệ thống một cửa điện tử tích hợp các dịch vụ công trực tuyến của tỉnh được duy trì, cung cấp 1.738 dịch vụ công của tỉnh dưới hình thức trực tuyến ở mức độ 2; 498 dịch vụ công ở mức độ 3 và 95 dịch vụ công ở mức độ 4, góp phần cải cách thủ tục hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp. 
 
 
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ TT&TT, đồng chí Phan Quang Thao – Giám đốc Sở TT&TT Phú Thọ đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ TT&TT cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2015
 
6 tháng đầu năm 2016, doanh thu của các doanh nghiệp thuộc ngành TT&TT tiếp tục tăng trưởng tốt, đạt trên 813 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 54 tỷ đồng, đóng góp tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh. 
 
Hoạt động TT&TT cấp huyện và cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực. Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành, thị trong tỉnh đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý hoạt động TT&TT trên địa bàn, đưa các hoạt động đi vào nề nếp, đúng pháp luật. Đài Tuyền thanh – Truyền hình đã tăng cường thời lượng phát sóng chương trình phát thanh, nâng cao chất lượng sản xuất các chương trình truyền hình, chủ động tham mưu chỉ đạo hoạt động của Đài truyền thanh cấp xã về xây dựng quy chế quản lý hoạt động, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị, kiện toàn tổ chức bộ máy, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động... 
 
Phát biểu tại các điểm cầu, đại diện Phòng Văn hóa và Thông tin 13 huyện, thành, thị nhất trí cao với báo cáo kết quả hoạt động của Sở TT&TT trong 6 tháng đầu năm, đồng thời có những kiến nghị, đề xuất tập trung vào một số vấn đề như: Tăng cường mở các lớp tập huấn về CNTT cho cán bộ, công chức cấp xã, đặc biệt là các xã miền núi; sớm cấp phép cho các hộ kinh doanh dịch vụ internet và trò chơi điện tử công cộng; phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương trong công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động bưu chính – viễn thông; tăng cường quản lý cấp phép xây dựng trạm BTS... Các đồng chí lãnh đạo Sở, trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở cũng đã giải đáp các vấn đề được các Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành, thị kiến nghị.
  
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phan Quang Thao - Giám đốc Sở TT&TT biểu dương những kết quả ngành TT&TT tỉnh đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng qua, đó là: Việc ứng dụng CNTT ở một số cơ quan, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức; phát triển hạ tầng, dịch vụ của các doanh nghiệp viễn thông còn nhiều khó khăn; hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở đã xuống cấp về cơ sở vật chất, công tác quản lý hoạt động còn nhiều hạn chế; công tác thanh tra, kiểm tra chưa phát huy hết vai trò. 
 
Chỉ đạo về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, đồng chí đề nghị toàn ngành TT&TT cần bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ TT&TT tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương; tập trung hoàn thiện, xây dựng, tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản quản lý. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của ngành. Triển khai thực hiện đánh giá xếp hạng CNTT của các cơ quan nhà nước năm 2016; thực hiện chương trình viễn thông công ích giai đoạn 2016 – 2020, chương trình số hóa truyền hình mặt đất theo lộ trình của Chính phủ; hoàn thiện hệ thống một cửa điện tử tích hợp dịch vụ công trực tuyến; tiếp tục triển khai kết nối liên thông phần mềm quản lý văn bản 4 cấp từ Chính phủ đến UBND tỉnh/thành phố, huyện, xã. Triển khai các hoạt động thiết thực kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông (28/8). 
 
Tại hội nghị, 2 tập thể và 4 cá nhân đã được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ TT&TT vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2015. 

Lệ Thủy

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)