Phiên họp lần thứ bảy của Hội đồng bầu cử quốc gia

(Mic.gov.vn) - 

Sáng 15/7, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia đã họp Phiên lần thứ bảy dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân.


Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Phiên họp. Ảnh: Văn Bình
 
Tham dự Phiên họp còn có thành viên và các Tiểu ban của Hội đồng bầu cử quốc gia; đại diện thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Ban Công tác đại biểu, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông và một số cơ quan, ban, ngành ở Trung ương.
 
Tại phiên họp này, Hội đồng bầu cử quốc gia đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo tổng kết của Hội đồng bầu cử quốc gia về kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Dự thảo Báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XIV.
 
Đây là phiên họp nhằm chuẩn bị cho Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ được tổ chức tại Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội vào ngày 18/7/2016 tới đây.

Theo Cổng TTĐT Quốc hội

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)