Đã có hơn 4.000 bài báo tuyên truyền về công tác bầu cử

(Mic.gov.vn) - 

Đến hết thời điểm bầu cử, 100% các cơ quan thông tấn, báo chí trong cả nước đã có tin  bài, xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về công tác bầu cử, với số lượng hơn 4.000 bài viết.


2016074-m1.jpg
 
Nhờ công tác thông tin tuyên truyền, tỷ lệ bỏ phiếu ở các vùng sâu, vùng xa, khu vực miền núi đạt khá cao.
 
Theo báo cáo  ngày 1/7/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông gửi Bộ Nội vụ về việc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và thông tin cơ sở ở địa phương tổ chức tốt việc thông tin, tuyên truyền.
 
Các cơ quan báo chí đã phản ánh về công tác chuẩn bị, tâm tư, nguyện vọng của 67 triệu cử tri trong cả nước, tạo không khí vui tươi phấn khởi, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. Bộ đã có văn bản gửi Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tạo điều kiện để phóng viên các cơ quan báo chí chứng kiến việc kiểm phiếu để phản ánh trung thực kết quả việc kiểm phiếu.
 
Đến thời điểm bầu cử 22/5/2016, toàn bộ 63/63 tỉnh, thành phố của cả nước đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của địa phương mình.
 
Bộ đã tổ chức tập huấn cho phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí và đội ngũ thông tin cơ sở về công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại khu vực phía Bắc và phía Nam (tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh), đồng thời phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam tổ chức lựa chọn 45 tư liệu ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, xây dựng thành 01 bộ ảnh triển lãm phục vụ cho các cuộc triển lãm về chủ đề này ở các địa phương. Các địa phương đã triển khai thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn của Bộ.
 
Ngoài ra, Bộ còn chỉ đạo các Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường triển khai hệ thống truyền thanh cơ sở để thông tin, tuyên truyền với hàng chục nghìn tin truyền thanh có nội dung về Luật Bầu cử và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; đưa tin về các hội nghị hiệp thương của huyện và xã. Các tỉnh, thành phố đã lắp đặt hàng nghìn cụm truyền thanh tại các bản vùng sâu, vùng xa. Các tỉnh miền núi thực hiện cấp phát đĩa CD tiếng Việt, tiếng Mông, tiếng Thái, tiếng Khmer tuyên truyền về bầu cử... Đặc biệt đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam và các đơn vị chức năng thường xuyên có các hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí trong công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại các cuộc giao ban báo chí hàng tuần, trong đó có việc chấn chỉnh một số cơ quan báo chí vi phạm kỷ luật đưa tin.
 
Để bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, đồng thời chỉ đạo thiết lập hạ tầng CNTT, bưu chính, viễn thông bảo đảm thông tin, liên lạc thông suốt phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính trưng bày tem bưu chính tuyên truyền về bầu cử và các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông gửi hàng chục triệu tin nhắn đến các thuê bao điện thoại để vận động cử tri đi bầu cử.
 
Công tác đảm bảo an toàn thông tin được tăng cường trong suốt quá trình diễn ra bầu cử. Bộ đã tổ chức triển khai thực hiện các phương án kiểm soát tần số, đảm bảo an toàn mạng lưới viễn thông, mạng lưới internet và an toàn thông tin liên lạc. Tăng cường chỉ đạo giám sát cung cấp thông tin trên mạng; phòng, chống các sự cố mạng và tội phạm sử dụng mạng. Tổ chức ứng trực tiếp nhận, cảnh báo, điều phối và ứng cứu sự cố của toàn bộ mạng lưới điều phối, ứng cứu sự cố internet, đảm bảo sẵn sàng phản ứng khi tiếp nhận thông báo về các sự cố an toàn thông tin. Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các đơn vị chức năng xử lý các nguồn phát tán thông tin trên mạng xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước.

Anh Tuấn (VietTimes)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)