Đình bản tạm thời hoạt động của Tạp chí Môi trường và Sức khỏe

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 27/5/2016, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã ký quyết định số 904/QĐ-BTTTT về việc đình bản tạm thời hoạt động của Tạp chí Môi trường và Sức khỏe.


20160527-m25.jpg
 
Giao diện Tạp chí Môi trường và Sức khỏe online
 
Quyết định nêu rõ, đình bản tạm thời hoạt động của Tạp chí Môi trường và Sức khỏe thuộc Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng tư vấn môi sinh y học, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời gian 03 (ba) tháng, kể từ ngày 27/5/2016 vì đã mạo danh, làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan quản lý nhà nước về báo chí.
 
Lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng tư vấn môi sinh y học chịu trách nhiệm chỉ đạo việc thực hiện đình bản hoạt động của Tạp chí Môi trường và Sức khỏe. Sau thời gian đình bản, Bộ TT&TT sẽ xem xét, quyết định việc tiếp tục hoạt động của Tạp chí trên cơ sở các quy định của pháp luật về báo chí.
 
Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Báo chí, Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng tư vấn môi sinh y học, Tạp chí Môi trường và Sức khỏe chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

PV

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 3)