Tập huấn công tác tuyên truyền biển, đảo tại tỉnh Bình Phước

(Mic.gov.vn) - 

Chiều ngày 26/5/2016, tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước, Bộ TT&TT phối hợp với UBND tỉnh Bình Phước tổ chức lớp Tập huấn về công tác tuyên truyền biển, đảo cho đối tượng là các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo phòng văn hóa và thông tin, đài truyền thanh các huyện, thị xã; báo cáo viên của tỉnh; phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.


20160525-L5.jpg

PGS.TS Nguyễn Bá Diến trình bày chuyên đề "Mối nguy hại của yêu sách "Đường lưỡi bò" phi lý của Trung Quốc trên Biển Đông tại lớp tập huấn

Đến dự và chủ trì lớp tập huấn có ông Nguyễn Văn Tạo, Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin cơ sở (Bộ TT&TT); PGS.TS Nguyễn Chu Hồi, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; PGS.TS Nguyễn Bá Diến, Giám đốc Trung tâm Luật biển và Hàng hải Quốc tế; Chủ tịch Hội đồng Viện nghiên cứu Khoa học Biển và Hải đảo. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Cũng tại lớp tập huấn, các học viên đã được nghe các báo cáo viên trình bày hai chuyên đề gồm: Chuyên đề 1: "Vị thế, tiềm năng của biển, đảo Việt Nam trong bối cảnh quốc tế và khu vực" do PGS.TS Nguyễn Chu Hồi, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường), Giảng viên cao cấp Đại học Quốc gia Hà Nội trình bày; Chuyên đề 2: "Mối nguy hại của yêu sách "Đường lưỡi bò" phi lý của Trung Quốc trên Biển Đông" do PGS.TS Nguyễn Bá Diến, Giám đốc Trung tâm Luật biển và hàng hải quốc tế, Chủ tịch Hội đồng quản lý, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứ khoa học biển và hải đảo (Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam) trình bày.
 
Lớp tập huấn nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về "Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020" và Quyết định số 373/QĐ-TTg ngày 23/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án "Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam".
 
20160525-L4.jpg
 
PGS.TS Nguyễn Chu Hồi truyền đạt chuyên đề "Vị thế, tiềm năng của biển và hải đảo Việt Nam trong bối cảnh quốc tế và khu vực tại lớp tập huấn
 
Lớp tập huấn giúp những người làm công tác quản lý, chỉ đạo và tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền về biển, đảo; đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành phù hợp với từng nhóm đối tượng tuyên truyền cụ thể; rèn luyện thêm kỹ năng tuyên truyền  để tuyên truyền đúng quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; sử dụng đúng các thuật ngữ chuyên môn, khái niệm pháp lý được quy định trong Luật Biển Việt Nam và luật pháp quốc tế về biển, đảo trong công tác thông tin, tuyên truyền. Bên cạnh việc tuyên truyền trên các cơ quan thông tấn, báo chí, cần phát huy có hiệu quả lợi thế và hiệu quả thông tin, tuyên truyền của các thiết chế thông tin cơ sở (gồm đài truyền thanh cơ sở, trang thông tin điện tử và các phương tiện thông tin hiện có ở xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học...) cũng như hoạt động của lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở. Đồng thời, trong quá trình tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền về biển, đảo cần đảm bảo kết hợp tốt giữa thông tin nhanh nhạy, kịp thời; đảm bảo tính thời sự, cập nhật tình hình với thông tin có tính chuyên đề, chuyên sâu bằng nhiều hình thức, phương thức như triển lãm lưu động, cổ động trực quan, tập huấn, nói chuyện chuyên đề... nhằm đảm bảo phối hợp tốt giữa các "binh chủng" làm công tác thông tin, tuyên truyền, chiếm thế chủ động và nâng cao hiệu quả trên mặt trận thông tin tuyên truyền về biển, đảo trong tình hình mới.
 
Ban Tổ chức hy vọng sau lớp tập huấn và qua cuộc Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý" tại tỉnh Bình Phước công tác thông tin, tuyên truyền về biển, đảo trên địa bàn tỉnh sẽ được đẩy mạnh; góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của biển, đảo và trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế về biển, đảo và đại dương đối với mọi tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh Bình Phước./.

Ngô Lộc

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 6)