Sở TT&TT Hà Nội ban hành Quy trình xử lý điện thoại quảng cáo rao vặt và tin nhắn rác

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 19/5/2016, Giám đốc Sở TT&TT Hà Nội đã ban hành Quyết định 128/QĐ-STTTT về “Quy trình xử lý đối với các số điện thoại quảng cáo rao vặt sai quy định” và “Quy trình xử lý đối với các số dịch vụ tin nhắn ngắn, các số điện thoại nhắn tin rác, nhắn tin lừa đảo” trên địa bàn thành phố Hà Nội.


Theo đó, quy trình xử lý đối với các số điện thoại quảng cáo rao vặt sai quy định và các số dịch vụ tin nhắn ngắn, các số điện thoại nhắn tin rác, nhắn tin lừa đảo bao gồm các bước như: Cung cấp thông tin, thống kê các số điện thoại sai quy định; Trách nhiệm của nơi tiếp nhận thông tin hay đơn vị thống kê; Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông trong việc xử lý các số điện thoại sai quy định; Trách nhiệm của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông; Thanh, kiểm tra và xử lý vi phạm…
 
Đối với việc xử lý các số điện thoại quảng cáo rao vặt sai quy định, Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành tổng hợp các số điện thoại quảng cáo rao vặt (QCRV) sai quy định từ các đơn vị thống kê, định kỳ 01 lần/tháng sẽ ban hành văn bản đề nghị các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông tạm ngừng cung cấp dịch vụ. Đơn vị thống kê gửi danh sách các số điện thoại QCRV sai quy định về Sở Thông tin và Truyền thông sau ngày 20 hàng tháng sẽ được tổng hợp vào văn bản đề nghị của tháng kế tiếp.
 
Riêng đối với các số điện thoại QCRV về các chương trình biểu diễn nghệ thuật, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ có văn bản đề nghị các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông tạm ngừng cung cấp dịch vụ ngay khi nhận được văn bản đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao.
 
Đối với việc xử lý các số dịch vụ tin nhắn ngắn, các số điện thoại nhắn tin rác, nhắn tin lừa đảo, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiến hành xử lý đối với các số điện thoại liên hệ trong tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo. Sở Thông tin và Truyền thông sẽ mời chủ thuê bao của các số điện thoại liên hệ trong tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo đến làm việc, tiến hành xác minh và xử lý vi phạm. Nếu chủ thuê bao không chấp hành, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ đề nghị doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông ngừng cung cấp dịch vụ đối với các số điện thoại.
 
Quyết định số 128/QĐ-STTTT có hiệu lực thi hành từ ngày 19/5/2016./.

PV

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)