Tập huấn thực hiện chương trình cung cấp dịch vụ VTCI đến năm 2020

(Mic.gov.vn) - 

Sáng 16/05/2016, tại TP.Đà Nẵng, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn thực hiện chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích (VTCI) đến năm 2020. Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Hồng Hải đã tới dự và phát biểu tại Hội nghị.


Tham dự Hội nghị có hơn 400 đại biểu là lãnh đạo và đại diện của các Bộ: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Giao thông vận tải; Lao động, Thương binh và Xã hội; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ TT&TT; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các doanh nghiệp viễn thông.
 
 
Phát biểu khai mạc Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Bộ TT&TT, Thứ trưởng Phạm Hồng Hải cho biết, trong những năm qua, viễn thông Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc về hạ tầng, công nghệ, dịch vụ và đã hình thành thị trường viễn thông cạnh tranh thực sự. Trong bối cảnh đó, Nhà nước đồng thời quan tâm tới chính sách viễn thông công ích nhằm phát triển viễn thông bền vững, công bằng, minh bạch.
 
Chương trình giai đoạn này dành đến 70% kinh phí để hỗ trợ phát triển hạ tầng viễn thông và dịch vụ, hướng tới từng đối tượng cụ thể, phân định rõ trách nhiệm của Trung ương, địa phương và các doanh nghiệp. Thứ trưởng chỉ đạo các địa phương, đơn vị cần lưu ý tập trung nêu những vấn đề còn chưa rõ đối với các văn bản đã ban hành để thống nhất cách hiểu, cách làm; đối với 02 văn bản dự thảo hướng dẫn thực hiện về hạ tầng và dịch vụ cần góp ý cụ thể. Trong quá trình thảo luận, các đơn vị được phân công giải đáp cần bám sát các quy định đã ban hành, đi thẳng vào vấn đề, trường hợp nếu phát sinh các nội dung bất cập, chưa thống nhất giải quyết được ngay trong Hội nghị, Ban tổ chức sẽ tổng hợp đầy đủ để báo cáo Lãnh đạo Bộ TT&TT nghiên cứu, giải quyết theo thẩm quyền, Thứ trưởng Phạm Hồng Hải nhấn mạnh.
 
Nhìn lại giai đoạn 2005-2010, việc thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ VTCI theo Quyết định số 74/2006/QĐ-TTg ngày 07/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ, đã đạt được những kết quả cơ bản: Về mục tiêu tổng thể, đã đẩy nhanh việc phổ cập các dịch vụ viễn thông và internet đến mọi người dân trên cả nước, trong đó tập trung phát triển phổ cập dịch vụ cho các vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn; đã tạo cơ hội cho khoảng 20 triệu người dân trên địa bàn của 4.349 xã và 41 đảo tiếp cận và sử dụng dịch vụ điện thoại và truy nhập Internet; Chương trình không chỉ phổ cập dịch vụ viễn thông công ích mà còn góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng...
 
Tuy nhiên, Thứ trưởng Phạm Hồng Hải cũng chỉ rõ, Chương trình cung cấp dịch vụ VTCI theo Quyết định số 74/2006/QĐ-TTg cũng còn một số tồn tại, hạn chế cơ bản: Còn bất cập trong công tác dự báo, tính ổn định của chính sách chưa cao và còn một số nội dung chưa phù hợp với thực tế; sự phối hợp giữa địa phương, doanh nghiệp và cơ quan quản lý chưa đạt hiệu quả cao; chưa đảm bảo được đúng thời gian thực hiện theo quy định đối với từng nội dung công việc trong quy trình thực hiện; việc điều hành thực hiện Chương trình còn có lúc lúng túng, bị động và việc phát hiện và điều chỉnh các quy định chưa kịp thời...
 
Trên cơ sở kết quả đạt được của Chương trình cung cấp dịch vụ VTCI trước đây, Chương trình cung cấp dịch vụ VTCI đến năm 2020 hướng đến các mục tiêu: Phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông băng rộng trên phạm vi cả nước, trong đó tập trung ưu tiên vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, biên giới, hải đảo. Phổ cập dịch vụ viễn thông công ích, bảo đảm quyền truy nhập bình đẳng, hợp lý cho mọi người dân, hộ gia đình, đồng thời theo từng thời kỳ ưu tiên hỗ trợ việc sử dụng dịch vụ VTCI và đầu thu truyền hình số của hộ nghèo, hộ cận nghèo và một số đối tượng chính sách xã hội theo quy định của Nhà nước. Bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ tìm kiếm, cứu nạn, chỉ đạo, điều hành phòng chống thiên tai; bảo đảm các trường học, bệnh viện, UBND cấp xã trên toàn quốc được sử dụng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng; bảo đảm thực hiện các mục tiêu của Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020.
 
Để việc thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ VTCI đến năm 2020 được tốt hơn, tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu được trao đổi, làm rõ thêm nội dung cơ bản của Chương trình; nội dung chính của Thông tư hướng dẫn chế độ thu nộp, hạch toán các khoản đóng góp vào Quỹ dịch vụ VTCI Việt Nam; hướng dẫn xây dựng Danh mục và tổng mức đầu tư sơ bộ các dự án hỗ trợ thiết lập hạ tầng mạng viễn thông; hướng dẫn xây dựng Kế hoạch hỗ trợ dịch vụ VTCI  năm 2016...

Hoàng Giang (Đại diện Văn phòng Bộ tại miền Trung - Tây Nguyên)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 3)