Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về “Chiến dịch những giọt máu hồng” hè 2016

(Mic.gov.vn) - 

Bộ TT&TT vừa ban hành Công văn số 1519/BTTTT-TTCS ngày 12/5/2016  đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí, các Sở TT&TT cùng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân có đủ sức khỏe, tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, đáp ứng đủ lượng máu cho cấp cứu và điều trị người bệnh tại địa phương và điều phối một phần cho các bệnh viện tuyến trung ương trong dịp hè năm 2016.


Bộ TT&TT yêu cầu các cơ quan thông tấn báo chí cần ưu tiên dành thời lượng thích hợp phản ánh các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu”. Qua đó, nâng cao lòng tự hào về nghĩa cử cao đẹp hiến máu cứu người của các tấm gương tiêu biểu; đồng thời khuyến khích các tầng lớp nhân dân tiếp tục tham gia hiến máu tình nguyện, khắc phục tình trạng thiếu máu trong dịp hè năm 2016. Vận động cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động trong đơn vị tham gia hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Chiến dịch những giọt máu hồng” - hè năm 2016 và “Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu”, ngày 14/6/2016.

Đồng thời, Bộ cũng yêu cầu các Sở TT&TT chủ động phối hợp với Sở Y tế địa phương chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền trên hệ thống các cơ quan báo chí của địa phương và hệ thống thông tin cơ sở đăng phát tin, bài trên báo chí, đài phát thanh, truyền hình và hệ thống loa truyền thanh cấp huyện, cấp xã; vận động các tầng lớp nhân dân có đủ sức khỏe, tích cực tham gia hiến máu tình nguyện. Các sở cần phối hợp với Ban Tuyên giáo, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp hướng dẫn lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở xây dựng kế hoạch hoạt động tuyên truyền miệng theo chuyên đề hoặc lồng ghép nội dung tuyên truyền tham gia hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Chiến dịch những giọt máu hồng” - hè năm 2016 và “Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu” trong các buổi sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, tổ dân phố, khu dân cư. Qua đó, chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin xây dựng kế hoạch tuyên truyền hoạt động tham gia hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Chiến dịch những giọt máu hồng” và “Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu”; treo băng rôn, áp phích; tổ chức các đội truyền thông lưu động, phát tờ rơi, thông báo trên bản tin tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, khu dân cư, nơi tập trung đông người nhằm động viên các tầng lớp nhân dân tham gia hiến máu cứu người; Đẩy mạnh tinh thần tự giác, vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị tham gia hiến máu tình nguyện.
 
Bên cạnh đó, các đơn vị trực thuộc Bộ cần căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý của mình tham gia thực hiện “Chiến dịch những giọt máu hồng” - hè năm 2016 và “Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu”. Công đoàn cơ quan Bộ là đơn vị đầu mối, phối hợp với Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh của Bộ và Công đoàn các đơn vị trực thuộc Bộ vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Chiến dịch những giọt máu hồng” - hè năm 2016 của Bộ TT&TT. Vụ Thi đua, khen thưởng là đơn vị đầu mối thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu” của Bộ TT&TT.

PV

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)