Công bố thủ tục hành chính mới/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung/thủ tục hành chính bị bãi bỏ hoặc hủy bỏ

(Mic.gov.vn) - 

Bộ TT&TT vừa ban hành Quyết định số 453/QĐ-BTTTT về việc công bố thủ tục hành chính mới/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung/thủ tục hành chính bị bãi bỏ hoặc hủy bỏ/thủ tục hành chính giữ nguyên thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ TT&TT. 


Ban hành kèm theo Quyết định là Danh mục, nội dung các thủ tục hành chính mới/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung/thủ tục hành chính bị bãi bỏ hoặc hủy bỏ.    
                                                                                    
Cụ thể, có 01 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực CNTT và điện tử, đó là: Cấp giấy phép nhập khẩu sản phẩm CNTT đã qua sử dụng thuộc Danh mục cấm nhập khẩu để nghiên cứu khoa học.
 
Có 10 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bao gồm: công bố hợp quy dịch vụ bưu chính công ích; cấp giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng; thay đổi nội dung giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng; cấp lại giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng; gia hạn giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng; xin cấp chứng thư số của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng; chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chữ ký số; cấp giấy công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số nước ngoài; cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài được chấp nhận tại Việt Nam.
 
01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ, hủy bỏ đó là thủ tục liên quan đến đăng ký hoạt động nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam./.

PV

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)