Thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động theo mùa vụ và chuyên gia năm 2016 của Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam


I. Giới thiệu về Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam: 

          Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam là tổ chức sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Bộ Thông tin và truyền thông, thành lập theo Quyết định số 901/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ, hoạt động theo Quyết định số 301/QĐ-BTTTT ngày 21/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam, có chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng, thực hiện chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch và đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghiệp phần mềm và công nghiệp nội dung số.
          Trong năm 2016 và giai đoạn 2016-2020 viện Công nghiệp phần mềm được giao nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất chính sách quản lý và thúc đẩy phát triển hạ tầng thông tin quốc gia (hạ tầng quản lý bằng phần mềm, hạ tầng dữ liệu và nội dung số), thúc đẩy phát triển các dịch vụ CNTT dựa trên nền tảng điện toán đám mây, phân tích và xử lý dữ liệu lớn; xây dựng mô hình cho cơ quan nhà nước thuê lại dịch vụ CNTT; phát triển mạng xã hội Việt Nam kết nối với các mạng thông tin trong nước và quốc tế; phát triển hạ tầng và thị trường CNTT Việt Nam thông qua mô hình Quỹ đầu tư mạo hiểm trong lĩnh vực CNTT-TT.
          Với các yêu cầu triển khai nhiệm vụ trên, Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động theo mùa vụ và chuyên gia năm 2016 với các thông tin cụ thể sau:
 
II. Thông tin tuyển dụng Hợp đồng lao động theo mùa vụ và chuyên gia:
1. Số lượng cần tuyển dụng là 10 người:
- Vị trí 1: Nghiên cứu viên CNTT (Phần mềm và Nội dung số)
- Vị trí 2: Chuyên gia CNTT (Phần mềm và Nội dung số)
2. Mô tả nhiệm vụ của vị trí cần tuyển dụng:
- Vị trí 1: Nghiên cứu viên CNTT
Tham gia các đề tài, đề án, nhiêm vụ nghiên cứu, tham mưu, xây dựng quy hoạch, lộ trình, khảo sát phân tích, đánh giá lựa chọn các giải pháp kỹ thuật - công nghệ, xây dựng các tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, các vấn đề liên quan khác cho hạ tầng thông tin quốc gia, hạ tầng quản lý bằng phần mềm, hạ tầng lưu trữ, phân tích và xử lý dữ liệu, hạ tầng cho các các dịch vụ điện toán đám mây, tính toán hiệu năng cao, mạng xã hội.
- Vị trí 2:Chuyên gia CNTT
Chủ trì các đề tài, đề án, nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, xây dựng quy hoạch, lộ trình, khảo sát phân tích, đánh giá lựa chọn các giải pháp kỹ thuật - công nghệ, xây dựng các tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, các vấn đề liên quan khác cho hạ tầng thông tin quốc gia, hạ tầng quản lý bằng phần mềm, hạ tầng lưu trữ, phân tích và xử lý dữ liệu, hạ tầng cho các các dịch vụ điện toán đám mây, tính toán hiệu năng cao, mạng xã hội.
3. Yêu cầu trình độ đáp ứng yêu cầu công việc
3.1. Nghiên cứu viên CNTT:
- Tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học không quá 03 năm, các chuyên ngành CNTT, Toán – Tin, Điện tử - Viễn thông, Phân tích và Xử lý dữ liệu;
- Trình độ chuyên môn xếp lại khá - giỏi (theo đánh giá học vấn) hoặc có kinh nghiệm thực tế (thể hiện trong hồ sơ lý lịch);
- Thể hiện kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề, thuyết trình tốt;
- Có trình độ tiếng Anh tương đương bằng C (nghe/nói/đọc/viết);
- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm nghiên cứu, xây dựng chính sách trong lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật (theo giấy xác nhận đã làm việc của cơ quan, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực liên quan).
3.2. Chuyên gia CNTT:
- Tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học không quá 10 năm, các chuyên ngành CNTT, Toán – Tin, Điện tử - Viễn thông, Phân tích và Xử lý dữ liệu.
- Đã có kinh nghiệm làm việc thực tế không ít hơn 05 năm tại các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan nghiên cứu khoa học - công nghệ, các tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp lớn.
- Có kỹ năng viết và trình bày báo cáo, thuyết trình hội nghị, hội thảo.
- Có khả năng tổ chức nhóm làm việc, quản lý công việc, giám sát và theo dõi tiến độ.
- Có nguyện vọng gắn bó lâu dài với hoạt động nghiên cứu khoa học - phát triển công nghệ, tham mưu chính sách, xây dựng tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, tư vấn chuyển giao công nghệ.
4. Điều kiện đăng ký dự tuyển:
4.1. Điều kiện chung:
Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:
a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
b) Từ đủ 18 tuổi trở lên. Đối với một số lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, tuổi dự tuyển có thể thấp hơn theo quy định của pháp luật; đồng thời, phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật;
c) Có đơn đăng ký dự tuyển;
d) Có lý lịch rõ ràng;
e) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;
g) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
h) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng (Mục 3)
Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:
a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
4.2. Các điều kiện khác:
-   Nam, Nữ không quá 45 tuổi;
-   Nếu được tuyển dụng sẽ cam kết làm việc lâu dài tại Viện CNPM.
5. Quyền lợi:
Được hưởng các quyền lợi về chế độ lương, phụ cấp, thưởng,… theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam.
6. Nội dung hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời gian nhận hồ sơ và địa điểm nộp hồ sơ:
6.1. Nội dung hồ sơ đăng ký dự tuyển:
Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm:
          a) Đơn xin xét tuyển (đính kèm thông báo này);
 b) Bản sao Giấy khai sinh;
c) Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
d) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
          đ) Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;
 e) Giấy xác nhận khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển (nếu có);
          g) Công văn có xác nhận của Lãnh đạo đơn vị đang công tác về những công trình khoa học tham gia nghiên cứu (nếu có);
h) Hợp đồng lao động xác định thời hạn đối với trường hợp đã và đang công tác tại cơ quan nhà nước;
i) 04 ảnh cỡ 4x6 và 02 phong bì thư có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận.
Các bản chụp trên khi trúng tuyển phải xuất trình bản chính để kiểm tra và bổ sung bản sao công chứng để hoàn thiện hồ sơ người dự tuyển.
6.2. Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 15/04/2016 đến hết ngày 31/04/2016.
Từ 9h00 đến 11h30; từ 13h00 đến 16h00.
6.3. Địa điểm nộp hồ sơ sự tuyển:
Cá nhân đăng ký dự tuyển nộp hồ sơ trực tiếp (không nộp hộ) tại Văn phòng Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam, tầng 3 Tòa nhà Trung tâm Công nghệ cao về CNTT&TT tại Khu nghiên cứu và triển khai thuộc khu Công nghệ cao Hòa Lạc – Km 29 đại lộ Thăng Long (xã Tân Xã, huyện Thạch Thất, Hà Nội).
Điện thoại liên hệ: 04-66566708;
6.4. Địa điểm làm việc:
Địa điểm hiện tại: Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam, tầng 3 Tòa nhà Trung tâm Công nghệ cao về CNTT&TT tại Khu nghiên cứu và triển khai thuộc khu Công nghệ cao Hòa Lạc - Km 29 đại lộ Thăng Long (xã Tân Xã, huyện Thạch Thất, Hà Nội).
Địa điểm từ tháng 10/2016: Trụ sở Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam chuyển về tầng 6, tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện 115 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Địa điểm TP Hồ Chí Minh: 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP HCM.
Điện thoại liên hệ: 04-66566708;
Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam sẽ thông báo cụ thể cho các ứng viên đủ điều kiện để tham gia vòng kiểm tra nghiệp vụ và phỏng vấn. Viện không hoàn trả hồ sơ cho các ứng viên dự tuyển.
7. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Hội đồng xét tuyển thực hiện phỏng vấn và kiểm tra trình độ của người dự tuyển về chuyên môn, nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ, thái độ, tác phong.
a) Thời gian dự kiến: 9h30 ngày 03/05/2016.
b) Địa điểm: Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam, tầng 3 Tòa nhà Trung tâm Công nghệ cao về CNTT&TT tại Khu nghiên cứu và triển khai thuộc khu Công nghệ cao Hòa Lạc - Km 29 đại lộ Thăng Long (xã Tân Xã, huyện Thạch Thất, Hà Nội).

Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 3)
BÌNH LUẬN (0)
(Tích chọn để xác nhận bạn là bạn đọc, không phải là người máy tự động)