Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia - Bộ Thông tin và Truyền thông

(Mic.gov.vn) - 

Căn cứ văn bản số 11/TB-NEAC ngày 07/04/2016 của Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tuyển dụng viên chức


Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia với các thông tin cụ thể như sau:

I. Điều kiện đăng ký dự tuyển
Thực hiện theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức và Điều 4 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, cụ thể như sau:
1. Có quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
2. Từ đủ 18 tuổi trở lên;
3. Có đơn đăng ký dự tuyển;
4. Có lý lịch rõ ràng;
5. Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí dự tuyển;
6. Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc;
7. Đáp ứng các yêu cầu cụ thể dưới đây đối với từng vị trí việc làm.
 
II. Số lượng, mô tả công việc và yêu cầu cụ thể về vị trí việc làm cần tuyển
Tổng số tối đa 03 người cho 02 vị trí việc làm tại Hà Nội.
 
1. Vị trí 1: Viên chức thẩm định và pháp chế, làm việc tại Phòng Thẩm định và pháp chế; Số lượng: 01 người.
a. Mô tả công việc:
- Hướng dẫn thủ tục, tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm tra hồ sơ xin cấp phép, thay đổi nội dung giấy phép, gia hạn giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng;
- Hướng dẫn thủ tục, tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm tra hồ sơ đăng ký, thay đổi nội dung giấy đăng ký, gia hạn giấy đăng ký cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng;
- Hướng dẫn thủ tục, tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm tra hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số, giấy công nhận chữ ký số và chứng thư số nước ngoài;
- Tham gia cấp chứng thư số cho các tổ chức đăng ký cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng theo giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Trung tâm giao.
b. Yêu cầu cụ thể:
- Nam/nữ không quá 40 tuổi;
- Tốt nghiệp đại học (trở lên) các chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông;
- Có kinh nghiệm tối thiểu 01 năm làm việc liên quan đến lĩnh vực chữ ký số và xác thực điện tử.
- Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ C.
 
2. Vị trí 2: Viên chức nghiên cứu phát triển và hợp tác quốc tế; Làm việc tại Phòng Nghiên cứu phát triển và hợp tác quốc tế; Số lượng: 02 người.
 
2.1. Viên chức thực hiện nhiệm vụ Hợp tác quốc tế; Số lượng: 01 người.
a. Mô tả công việc:
- Tổng hợp nhu cầu, đề xuất, triển khai kế hoạch hợp tác quốc tế hàng năm của Trung tâm;
- Triển khai các đề án, dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chữ ký số và xác thực điện tử của Trung tâm;
- Xây dựng, triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế với các đối tác trong khu vực ASEAN và trên thế giới;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Trung tâm giao.
b. Yêu cầu cụ thể:
- Nam/nữ không quá 40 tuổi;
- Tốt nghiệp đại học (trở lên) các chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông;
- Có kinh nghiệm tối thiểu 01 năm làm việc liên quan đến lĩnh vực chữ ký số và xác thực điện tử. Đã tham gia thực hiện các đề án, đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến lĩnh vực chữ ký số và xác thực điện tử;
- Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ C.
 
2.2. Viên chức thực hiện nhiệm vụ Nghiên cứu phát triển; Số lượng: 01 người
a. Mô tả công việc:
- Tham gia thực hiện các đề án, đề tài nghiên cứu khoa học của Trung tâm;
- Nghiên cứu, thử nghiệm và đánh giá các ứng dụng, công nghệ mới về chữ ký số và xác thực điện tử;
- Nghiên cứu mô hình triển khai cơ sở hạ tầng khóa công khai và xác thực điện tử;
- Tham gia thực hiện các đề án, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, cấp Bộ của Trung tâm trong lĩnh vực chữ ký số và xác thực điện tử;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Trung tâm giao.
b. Yêu cầu cụ thể:
- Nam/nữ không quá 40 tuổi;
- Tốt nghiệp đại học (trở lên) các chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông;
- Có kinh nghiệm tối thiểu 01 năm làm việc liên quan đến lĩnh vực chữ ký số và xác thực điện tử. Đã tham gia thực hiện các đề án, đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến lĩnh vực chữ ký số và xác thực điện tử;
- Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ C.
 
III. Phương thức tuyển dụng: Thi tuyển
 
IV. Nội dung và hình thức thi
1. Các môn thi và hình thức thi:
a. Môn kiến thức chung: thi viết 01 bài về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành, lĩnh vực tuyển dụng.
b. Môn nghiệp vụ chuyên ngành: Thi viết, thời gian 90 phút; Thi phỏng vấn, thời gian 60 phút.
c. Môn ngoại ngữ: Thi viết tiếng Anh.
d. Môn tin học văn phòng: Thi thực hành trên máy hoặc thi trắc nghiệm.
 
2. Điều kiện miễn thi một số môn:
Người đăng ký dự tuyển viên chức được miễn thi một số môn như sau:
a. Miễn thi môn ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:
- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;
- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.
b. Miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.
 
V. Ưu tiên trong thi viên chức
Thực hiện theo Khoản 2 và 3 Điều 10 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP.
 
VI. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức bao gồm:
- Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu gửi kèm);
- Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật (có dán ảnh 4x6) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
- Bản sao giấy khai sinh;
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe; có giá trị trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký;
- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;
- Văn bản chứng minh có kinh nghiệm làm việc thực tế tại các cơ quan (nếu có);
- 02 ảnh cỡ 4x6 và 02 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận.
 
VII. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ
- Thời gian: Từ ngày 07/4/2016 đến hết ngày 04/5/2016.
- Địa điểm: Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia, Tầng 3, Tòa nhà Sông hồng, số 68 Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
- ĐT liên hệ: 04.66849450 (gặp chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết).
Cá nhân đăng ký dự tuyển trực tiếp nộp hồ sơ, không nhận hồ sơ nộp hộ.
Trung tâm không trả lại hồ sơ của các ứng viên không trúng tuyển.
 
VIII. Thời gian, địa điểm thi và lệ phí thi tuyển
- Thời gian thi tuyển: Quý II/2016.
- Địa điểm thi tuyển: Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia, tầng 3, tòa nhà Sông Hồng, số 68 Lê Văn Lương, phường Nhân chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

- Lệ phí thi tuyển: Theo quy định của Nhà nước (Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức): 260.000 đồng/thí sinh (Hai trăm sáu mươi nghìn đồng).

TRUNG TÂM CHỨNG THỰC ĐIỆN TỬ QUỐC GIA

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)