Tổng hợp báo chí viết về ngành TT&TT ngày 31/3 đến ngày 1/4/2016

(Mic.gov.vn) - 

An ninh mạng tại Việt Nam đang được đặt trong tình trạng đáng báo động; phải thiết lập cơ chế bảo vệ nhà báo; thị trường dịch vụ viễn thông…là những thông tin báo chí phản ánh về ngành trong ngày 1/4/2016.


20160331-Nam-1.jpg
Khi người dân chưa biết sử dụng máy tính đến cơ quan chính quyền, cần có cán bộ CNTT hướng dẫn cho họ sử dụng dịch vụ công.
 
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 

VIỄN THÔNG
  

BÁO CHÍ
 

XUẤT BẢN

BƯU CHÍNH
 

TỔNG HỢP
 
 
* Chuyên mục này có mục đích tổng hợp các bài báo viết về ngành Thông tin và Truyền thông để giúp cán bộ quản lý, cán bộ công chức, viên chức ngành Thông tin và Truyền thông cũng như bạn đọc có thông tin nhiều chiều, toàn diện. Nội dung các bài báo được tổng hợp không phản ánh quan điểm, chủ trương của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như Ban Biên tập.

Hải Nam (Tổng hợp)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)