Tuổi trẻ ngành TT&TT cần phát huy trí tuệ và sáng tạo trong việc phát triển CNTT

(Mic.gov.vn) - 

Đó là chỉ đạo của Ủy viên BCH TW Đảng, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn tại Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931-26/03/2016) và Gặp mặt các thế hệ cán bộ Đoàn ngành TT&TT. 


20160325-m25.jpg

 Ủy viên BCH TW Đảng, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn phát biểu tại Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Gặp mặt các thế hệ cán bộ Đoàn ngành TT&TT.
 

Nhiệm vụ của thanh niên trong 2016
 
Tới dự và phát biểu tại sự kiện, Ủy viên BCH TW Đảng, Thứ trưởng Bộ TT&TT  Trương Minh Tuấn đã đặt cho đoàn thanh niên ngành một bài toán lớn: Thời đại hiện nay là thời đại của CNTT, ngành của chúng ta là TT&TT lại càng đòi hỏi ứng dụng, phát triển CNTT mạnh mẽ, sâu sắc hơn. Vì lẽ đó, tuổi trẻ, thanh niên ngành TT&TT phải cố gắng để đưa trình độ CNTT của Việt Nam vươn ra giới, dẫn đầu khu vực. Thứ trưởng nhấn mạnh việc đẩy mạnh sự phát triển của CNTT sẽ là một nhiệm vụ trọng tâm của Bộ TT&TT mà lãnh đạo Bộ tập trung chỉ đạo trong năm 2016.
 
Đồng thời, theo mục tiêu của Chính phủ, đến năm 2025, nước ta sẽ cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh; Việt Nam cũng đang chủ động và tích cực hội nhập quốc tế trong bối cảnh nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền đất nước, chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc đang đứng trước nhiều vấn đề mới, thách thức mới, tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, tiềm ẩn những bất trắc, khó lường.
 
Là đội quân hậu bị của Đảng, đoàn viên, thanh niên ngành TT&TT cần tích cực nghiên cứu, học tập, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng; tiếp tục nâng cao phẩm chất đạo đức, ứng xử có văn hoá và tính kỷ luật cao, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh; Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, tích cực tổ chức các hoạt động thiết thực và triển khai thực hiện các công trình, phần việc thanh niên sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, vì cuộc sống cộng đồng; tiếp tục hành trình "Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương" nhằm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa X) của Đảng về "Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020", Thứ trưởng nhận định.
 
Phát huy trí tuệ, sáng tạo trong hoạt động của thanh niên
 
Có thể nói, 2016 là năm có ý nghĩa quan trọng, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XIV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 và nhiều ngày lễ lớn, quan trọng của đất nước.
 
Trong bối cảnh đó, các cơ sở đoàn cần tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, nghiên cứu, xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực, triển khai đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống. "Đoàn phải là cầu nối quan trọng giữa thanh niên với Đảng và Nhà nước, thúc đẩy thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo điều kiện để thanh niên hoạt động trong một môi trường chính trị, xã hội lành mạnh".
 
Do đó tuổi trẻ ngành cần thể hiện rõ vai trò xung kích theo tinh thần “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”. Dẫn lại lời Bác Hồ - "Một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ", Thứ trưởng chia sẻ tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội. "Tuổi trẻ ngành TT&TT phải phấn đấu làm sao thực sự là mùa xuân của ngành, làm sao cho ngành luôn tươi trẻ, năng động và phát triển vững mạnh".
 
Thứ trưởng yêu cầu các đoàn viên thanh niên cần "đoàn kết, rèn đức, luyện tài", ra sức học tập, tiếp thu tinh hoa văn hóa, khoa học, công nghệ hiện đại của nhân loại để trở thành nguồn nhân lực bản lĩnh chính trị vững vàng, có tri thức, chất lượng cao, cống hiến xây dựng đất nước ta phát triển nhanh và bền vững, xây dựng ngành TT&TT xứng đáng với 10 chữ vàng: “Trung thành - Dũng cảm - Tận tụy - Sáng tạo - Nghĩa tình”; đồng thời đẩy mạnh phong trào xây dựng văn hóa, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hình thành nên nét đẹp văn hóa của toàn ngành như  sống đẹp, sống có lý tưởng, có mục đích... Đoàn Thanh niên Bộ tiếp tục đóng vai trò là hạt nhân chính trị, nòng cốt trong phong trào thanh niên ngành TT&TT, gắn công tác phong trào với hoạt động chuyên môn, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước.
 
Kết luận, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn đề nghị Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn Khối các cơ quan TW tiếp tục quan tâm chỉ đạo, ủng hộ các hoạt động của tuổi trẻ Bộ, làm cho phong trào tuổi trẻ Bộ đạt hiệu quả thiết thực, góp phần cùng tuổi trẻ cả nước thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhân dân tin tưởng giao phó./.

 

Thảo Anh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 3)
BÌNH LUẬN (0)
(Tích chọn để xác nhận bạn là bạn đọc, không phải là người máy tự động)