Tổng hợp báo chí viết về ngành TT&TT ngày 17-18/3/2016

(Mic.gov.vn) - Việt Nam - Iran cơ hội hợp tác đầu tư viễn thông và công nghệ thông tin, quản lý hoạt động báo chí, xuất bản…là những vấn đề báo chí phản ánh về ngành trong ngày 17-18/3/2016.


Các nhà mạng sẽ phải báo cáo 8 loại hình dữ liệu về Bộ TT&TT.(Ảnh: Vietnamnet)

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

VIỄN THÔNG

BÁO CHÍ

XUẤT BẢN

TỔNG HỢP
 
 
* Chuyên mục này có mục đích tổng hợp các bài báo viết về ngành Thông tin và Truyền thông để giúp cán bộ quản lý, cán bộ công chức, viên chức ngành Thông tin và Truyền thông cũng như bạn đọc có thông tin nhiều chiều, toàn diện. Nội dung các bài báo được tổng hợp không phản ánh quan điểm, chủ trương của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như Ban Biên tập
 

Hải Nam(Tổng hợp)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)