Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt-Hàn


Địa chỉ liên hệ: Phường Hòa Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0511. 3962963
Fax: 0511. 3962964
 
Hiệu trưởng:
Ông Hoàng Bảo Hùng
ĐT: 0511 3962777
  
Phó Hiệu trưởng:
Ông Nguyễn Hữu Thọ
ĐT: 051133962978
 
Ông Võ Duy Thanh
ĐT: 0511. 3962778
  
Phòng Tổ chức cán bộ - lao động
Trưởng phòng: ThS.Nguyễn Thị Hải Yến
ĐT: 0511.3962963 
FAX: 0511.3963964
 
Phòng Hành chính - Quản trị
Trưởng phòng: CN. Nguyễn Hải
ĐT: 0511.3962967
Fax: 0511. 3962976
 
Phòng Kế hoạch - Tài chính:
Trưởng phòng: CN.Nguyễn Văn Tân
ĐT: 0511. 3962963
Fax: 0511. 3962969
 
Phòng Đào tạo
Trưởng phòng: Ông Ngô Viết Phương
ĐT: 0511.3962888
Fax: 0511. 3962889
 
Phòng Chính trị và Công tác sinh viên
Trưởng phòng: ThS.Trần Thị Kim Oanh
ĐT: 0511.3962965
 
Phòng Hợp tác quốc tế và nghiên cứu khoa học
Phó Trưởng phòng: CN. Hoàng Thị Khánh Vân
ĐT: 0511.3962972
Fax: 0511. 3962973
 
Trung tâm Công nghệ thông tin
Giám đốc: ThS. Nguyễn Văn Phi
ĐT: 0511.3962966
 
Trung tâm Đào tạo quốc tế
Giám đốc: CN. Trần Thanh Tuấn
ĐT: 0511.3962378
 
Trung tâm Thông tin tư liệu
ĐT: 0511.3962361

Trạm Y tế:
ĐT: 0511. 3962577
 
Khoa Cơ bản
Trưởng khoa: ThS. Hoàng Nhật Quy
ĐT: 0511. 3962361
 
Khoa Công nghệ thông tin
Trưởng khoa: ThS. Lê Tự Thanh
ĐT: 0912880015
Email: tuthanh@viethanit.edu.vn
 
Khoa Công nghệ thông tin ứng dụng
Phó Trưởng khoa: ThS. Trần Thị Trà Vinh
ĐT: 0511. 3962362
Email: travinh@viethanit.edu.vn
 
Khoa Thương mại điện tử và Truyền thông
Trưởng khoa: ThS. Phạm Nguyễn Minh Nhựt
ĐT: 0511. 3962360
 
Văn thư, tổng hợp:
ĐT: 0511. 3962967
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)