VNNIC và Sở TT&TT Quảng Bình hợp tác tăng cường quản lý và phát triển tài nguyên Internet

(Mic.gov.vn) - Ngày 25/02/2016, tại Hội trường Sở TT&TT tỉnh Quảng Bình đã diễn ra Lễ ký kết “Thỏa thuận hợp tác về phối hợp tăng cường quản lý và phát triển tài nguyên Internet” giữa Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) và Sở TT&TT Quảng Bình.


Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam Trần Minh Tân và Giám đốc Sở TT&TT Quảng Bình Hoàng Việt Hùng ký kết thỏa thuận hợp tác.

Trên cơ sở “Thỏa thuận hợp tác về phối hợp tăng cường quản lý và phát triển tài nguyên Internet”, VNNIC và Sở TT&TT Quảng Bình sẽ phối hợp tích cực triển khai các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về tài nguyên Internet, đặc biệt tăng cường nhận thức về việc đăng ký và sử dụng tên miền. VN, cũng như hoạt động của các trang thông tin điện tử của các cơ quan Đảng, Nhà nước, đồng thời, thúc đẩy thế hệ địa chỉ IPv6 và phối hợp thực hiện các hoạt động thanh tra, kiểm tra việc đăng ký, sử dụng tài nguyên Internet, cũng như tăng cường trao đổi các số liệu về tình hình phát triển, sử dụng Internet quốc gia tại địa bàn tỉnh.
 
Bên cạnh công tác ký kết, hai bên đã phối hợp tổ chức chương trình đào tạo phổ biến văn bản quy phạm pháp luật và công tác quản lý nhà nước về tài nguyên Internet tại Việt Nam trong ngày 25/2/2016. Tham dự khóa đào tạo có các học viên là cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công nghệ thông tin tại các sở, ban, ngành, các đơn vị hoạt động trên lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Thu Hương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)