Hiệp hội Bưu chính, Phát hành báo chí


  * Hội Tem Việt Nam
+ Chủ tịch danh dự: Ông Trương Văn Thoan, ĐT: 04.39437131
+ Cố vấn: Ông Lê Quang Huy
+ Chủ tịch: Ông Hoàng Thọ Thái, ĐT: 04.35772771
+ Phó Chủ tịch thường trực, Tổng biên tập: Ông Vũ Văn Tỵ, ĐT: 04.39438527
+ Phó Tổng Thư ký: Ông Nguyễn Đoàn, ông Hoàng Châu Kỳ,
   ĐT: 04.39437131, Fax: 04.38226576
 
* Hiệp Hội phát hành báo chí
+ Chủ tịch: Ông Đào Duy Quát
+ Phó chủ tịch: ông Đỗ Ngọc Bình, bà Huỳnh Thị Kim Phụng và ông Nguyễn Thành Công
+ Tổng thư ký: ông Nguyễn Thành Công.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)