Thông báo thi tuyển công chức làm việc tại Cục Thông tin đối ngoại - Bộ Thông tin và Truyền thông

(Mic.gov.vn) - 

 Ngày đăng : 19/02/2016


 Tên cơ quan: Cục Thông tin đối ngoại -  Bộ Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ: Số 7 - Yết Kiêu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 04.37676789 

Fax: 04.37675959

Nội dung chi tiết thông báo xin xem file đính kèm


Tệp đính kèm:

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 3)
BÌNH LUẬN (0)
(Tích chọn để xác nhận bạn là bạn đọc, không phải là người máy tự động)