Cục Xuất bản, In và Phát hành cung cấp 3 dịch vụ công trực tuyến mức 3

(Mic.gov.vn) - 3 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đã được Cục Xuất bản, In và Phát hành thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp trên cổng thông tin điện tử https://ppdvn.gov.vn.


Giao diện Cổng thông tin điện tử https://ppdvn.gov.vn của Cục Xuất bản, In và Phát hành

Ngày 26/1/2016, Phó Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành Nguyễn Ngọc Bảo ký công văn số 78 về việc đăng tải thông tin về dịch vụ công trực tuyến.

Trong công văn nêu rõ: từ ngày 11/1/2016, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã đăng tải thông tin và cung cấp một số dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử https://ppdvn.gov.vn của Cục.

Cụ thể, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 với 3 thủ tục hành chính gồm: Cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản (cho các nhà xuất bản); Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài (cho các cơ sở in có giấy phép hoạt động in); Cấp giấy xác nhận đăng ký danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu để kinh doanh (cho các cơ sở phát hành có giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm).

Bên cạnh đó, Cục đã đăng tải công khai các thông tin gồm: Danh sách các tác phẩm, tài liệu đã được Cục Xuất bản, In và Phát hành – Bộ Thông tin và Truyền thông xác nhận đăng ký xuất bản; Danh sách xuất bản phẩm đã nộp lưu chiểu tại Cục Xuất bản, In và Phát hành theo quy định của pháp luật; Giấy phép nhập khẩu thiết bị in (đăng tải từ ngày 2/2/2016).


 

Bình Minh (infonet.vn)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)