Tổng hợp báo chí viết về ngành TT&TT ngày 31/12/2015

(Mic.gov.vn) - 

Chủ tịch nước trả lời báo chí trước thềm Năm mới, Bộ TT&TT tổng kết công tác năm 2015 và triền khai nhiệm vụ năm 2016, quản lý hoạt động báo chí, xuất bản…là những vấn đề nổi bật được các báo đưa tin về Ngành trong ngày 31/12/2015.Thị trường viễn thông Việt Nam trong năm 2016 sẽ hình thành thế chân vạc và  3 doanh nghiệp trong nước vẫn chiếm thị phần chủ đạo.(Ảnh: Internet)

BÁO CHÍ

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

VIỄN THÔNG 

XUẤN BẢN 

BƯU CHÍNH

TỔNG HỢP

* Chuyên mục này có mục đích tổng hợp các bài báo viết về ngành Thông tin và Truyền thông để giúp cán bộ quản lý, cán bộ công chức, viên chức ngành Thông tin và Truyền thông cũng như bạn đọc có thông tin nhiều chiều, toàn diện. Nội dung các bài báo được tổng hợp không phản ánh quan điểm, chủ trương của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như Ban Biên tập.
 

Hải Nam (Tổng hợp)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)