Tổng hợp báo chí viết về ngành TT&TT từ ngày 1/1 đến 4/1/2016

(Mic.gov.vn) - Bộ TT&TT triển khai nhiệm vụ năm 2016, thị trường dịch vụ viễn thông, số hoá truyền hình…là những vấn đề nổi bật về ngành được các báo đưa tin trong các ngày từ 1/1 đến 4/1/2016.

 Có thể lộ trình số hóa truyền hình trên cả nước sẽ kết thúc nhanh vào trước năm 2018. Ảnh: Internet.

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

VIỄN THÔNG

BÁO CHÍ

BƯU CHÍNH

TỔNG HỢP
 
* Chuyên mục này có mục đích tổng hợp các bài báo viết về ngành Thông tin và Truyền thông để giúp cán bộ quản lý, cán bộ công chức, viên chức ngành Thông tin và Truyền thông cũng như bạn đọc có thông tin nhiều chiều, toàn diện. Nội dung các bài báo được tổng hợp không phản ánh quan điểm, chủ trương của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như Ban Biên tập.
 
 
 

Hải Nam(Tổng hợp)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)