Tổng hợp báo chí viết về ngành TT&TT từ ngày 9/1 đến 11/1/2016

(Mic.gov.vn) - Chính phủ chỉ đạo tăng cường quản lý thông tin trên mạng, quản lý hoạt động báo chí, xuất bản, thị trường dịch vụ viễn thông…là những thông tin nổi bật về ngành được các báo đưa tin trong các ngày từ 9/1 đến 11/1/2016.


Người dân sẽ được hưởng lợi từ dịch vụ viễn thông công ích.

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

VIỄN THÔNG 

BÁO CHÍ 

XUẤT BẢN 

BƯU CHÍNH

TỔNG HỢP 

* Chuyên mục này có mục đích tổng hợp các bài báo viết về ngành Thông tin và Truyền thông để giúp cán bộ quản lý, cán bộ công chức, viên chức ngành Thông tin và Truyền thông cũng như bạn đọc có thông tin nhiều chiều, toàn diện. Nội dung các bài báo được tổng hợp không phản ánh quan điểm, chủ trương của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như Ban Biên tập./.

Hải Nam (Tổng hợp)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)