Tổng hợp báo chí viết về ngành TT&TT ngày 14-15/1/2016

(Mic.gov.vn) - Tăng cường đấu tranh chống thông tin xấu độc trên mạng, quản lý hoạt động báo chí, xuất bản, thị trường dịch vụ viễn thông…là những vấn đề báo chí đưa tin về ngành trong ngày 14-15/1/2016.


 Phố sách sẽ góp phần nâng cao văn hóa đọc

 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

VIỄN THÔNG

BÁO CHÍ

XUẤT BẢN

BƯU CHÍNH

TỔNG HỢP

* Chuyên mục này có mục đích tổng hợp các bài báo viết về ngành Thông tin và Truyền thông để giúp cán bộ quản lý, cán bộ công chức, viên chức ngành Thông tin và Truyền thông cũng như bạn đọc có thông tin nhiều chiều, toàn diện. Nội dung các bài báo được tổng hợp không phản ánh quan điểm, chủ trương của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như Ban Biên tập./.

Hải Nam (Tổng hợp)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)