Tổng hợp báo chí viết về ngành TT&TT ngày 21-22/1/2016

(Mic.gov.vn) - 

Xử lý nghiêm hành vi độc quyền cung cấp dịch vụ Internet, sẽ xử phạt điểm kinh doanh STB không đáp ứng chất lượng, số hóa truyền hình… là những vấn đề các báo phản ánh về ngành trong ngày 21-22/1/2016.


Người dân có quyền lựa chọn hơn trong việc dùng dịch vụ Internet.

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

VIỄN THÔNG
BÁO CHÍ
BƯU CHÍNH
TỔNG HỢP
 
* Chuyên mục này có mục đích tổng hợp các bài báo viết về ngành Thông tin và Truyền thông để giúp cán bộ quản lý, cán bộ công chức, viên chức ngành Thông tin và Truyền thông cũng như bạn đọc có thông tin nhiều chiều, toàn diện. Nội dung các bài báo được tổng hợp không phản ánh quan điểm, chủ trương của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như Ban Biên tập.

Hải Nam(Tổng hợp)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)