Lào Cai: Tăng cường công tác tuyên truyền Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

(Mic.gov.vn) - Để góp phần vào thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII cũng như hướng tới kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2016), Sở TT&TT Lào Cai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan thông tin trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Theo đó, sẽ có 3 đợt tuyên truyền trọng điểm là: Trước Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Các nội dung cần tập trung tuyên truyền là: Tuyên truyền thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV; tầm vóc, ý nghĩa đại hội; trách nhiệm của các đại biểu dự Đại hội; hoạt động của Đại hội; các văn kiện trình Đại hội; các tham luận, kết luận của Đại hội; kết quả bầu cử Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; thông báo nhanh về kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; nội dung các Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình hành động cách mạng thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Ngoài ra, các cơ quan thông tin đại chúng cũng chủ động thông tin về không khí thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; những sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị, thành tựu to lớn trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Chủ động, kịp thời đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, chống phá Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Tăng cường đưa tin, phản ánh các mặt tích cực, hạn chế các thông tin tiêu cực, phản ánh dư luận tích cực của nhân dân thế giới về kết quả Đại hội, thông tin về các điển hình, nhân tố mới nhằm tạo không khí phấn khởi chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.
 

Nguyễn Thị Thu Hương (Sở TT&TT Lào Cai)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)