Hòa Bình triển khai thực hiện Nghị quyết số 36a của Chính phủ về Chính phủ điện tử

(Mic.gov.vn) - UBND tỉnh Hòa Bình vừa ban hành Kế hoạch số 02 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/ 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử. Mục tiêu tổng quát nhằm đẩy mạnh phát triển ứng dụng CNTT trên tất cả các lĩnh vực, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Nâng cao vị trí xếp hạng ICT Index của tỉnh Hòa Bình theo xếp hạng của Bộ Thông tin và Truyền thông về chỉ số về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT, truyền thông. Theo đó, từ nay đến năm 2017, tỉnh sẽ tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lượng và đơn giản hóa, chuẩn hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính; phấn đấu đến hết năm 2016, một số dịch vụ công phổ biến, liên quan nhiều tới người dân, doanh nghiệp được cung cấp ở mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng (dịch vụ công trực tuyến mức độ 4); Cải cách toàn diện cả ba nhóm chỉ số dịch vụ công trực tuyến, hạ tầng viễn thông và nguồn nhân lực.

Các giải pháp được đưa ra bao gồm: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức đối với phát triển Chính phủ điện tử; Xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách về ứng dụng, phát triển CNTT; Xây dựng hệ thống hạ tầng CNTT, viễn thông kết nối liên thông các hệ thống thông tin; Triển khai ứng dụng CNTT thiết thực, có hiệu quả cao; Phát triển nguồn nhân lực CNTT; Triển khai công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin. /.

Theo Báo Hòa Bình

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)