Hội nghị Tổng kết công tác năm 2006 và triển khai kế hoạch năm 2007 của Bộ Bưu chính, Viễn thông

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 22/1/2007, tại Hà Nội, Bộ Bưu chính Viễn thông đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2006 và triển khai kế hoạch năm 2007 với sự có mặt của các Lãnh đạo Bộ Bưu chính Viễn thông, Lãnh đạo của 63 Sở Bưu chính Viễn thông và đại diện các doanh nghiệp kinh doanh bưu chính viễn thông trong cả nước. Bộ trưởng Đỗ Trung Tá chủ trì Hội nghị.


Ngày 22/1/2007, tại Hà Nội, Bộ Bưu chính Viễn thông đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2006 và triển khai kế hoạch năm 2007 với sự có mặt của các Lãnh đạo Bộ Bưu chính Viễn thông, Lãnh đạo của 63 Sở Bưu chính Viễn thông và đại diện các doanh nghiệp kinh doanh bưu chính viễn thông trong cả nước. Bộ trưởng Đỗ Trung Tá chủ trì Hội nghị.

Trong năm 2006 vừa qua, Bộ Bưu chính, Viễn thông tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin. Uy tín của Việt Nam trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin tăng lên đáng kể và trở thành điểm đầu tư hấp dẫn và tin cậy của các Tập đoàn CNTT và Truyền thông nước ngoài. Trong năm qua, công tác thực thi pháp luật và chỉ đạo điều hành được tăng cường ở tất các mặt công tác; mạng lưới BCVT và Internet tiếp tục phát triển. Đến nay trên cả nước đã có gần 19.000 điểm phục vụ, tăng 1.900 điểm so với năm 2005, trong đó có 7.888 điểm Bưu điện Văn hoá Xã đi vào hoạt động, phát triển mới 10 triệu máy điện thoại, đạt mật độ gần 33 máy/100 dân tiến sát đến mục tiêu 35 máy/100 dân mà Nghị quyết Đại hội Đảng X đã đề ra cho Ngành trong Kế hoạch 5 năm 2006-2010. Tổng số thuê bao Internet đạt trên 4 triệu, mật độ người sử dụng bình quân là 18%.Công nghiệp phần cứng đạt tốc độ tăng trưởng 25%/năm và công nghiệp phần mềm đạt doanh số khoảng 250 triệu USD...

Trong năm nay, Bộ Bưu chính Viễn thông sẽ tiếp tục chuẩn bị xây dựng các luật: Luật Viễn thông, Luật Bưu chính và chuyển phát, Luật Tần số Vô tuyến điện để hoàn thiện Bộ luật về CNTT-Truyền thông. Bộ cũng đề ra nhiệm vụ đẩy nhanh tốc độ xã hội hoá Bưu chính, Viễn thông cũng như phát triển và ứng dụng CNTT; Đề ra các cơ chế khuyến khích, tạo điều kiện để hướng dẫn các thành phần kinh tế tham gia thị trường bưu chính, viễn thông và CNTT; Tích cực thực hiện công tác đổi mới doanh nghiêp; Đảm bao công tác quản lý nhà nước và thực thi pháp luật của các Sở BCVT,...

Cùng ngày Bộ đã tổ chức buổi trao đổi thảo luận về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và CNTT. Các đại biểu đại diện các doanh nghiệp, các Sở và khối cơ quan Bộ đã trình bày một số tham luận, tham gia trao đổi thảo luận công tác quản lý nhà nước và định hướng trong lĩnh vực BCVT và CNTT năm 2007.

PTT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)