Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bộ Bưu chính Viễn thông lần thứ II

(Mic.gov.vn) - Ngày 26/10/2005, Đảng bộ cơ quan Bộ Bưu chính Viễn thông đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II nhiệm kỳ 2005 – 2010. Các đồng chí Đỗ Trung Tá - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởng Bộ BCVT, Trần Văn Tuấn – Phó Bí thư Đảng uỷ khối cơ quan kinh tế Trung ương đã đến dự.

Đại hội đã tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2003 – 2005; đề ra phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2005 – 2010; tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2006-2010) và điều lệ Đảng (bổ sung, sửa đổi) của Ban chấp hành Trung ương trình đại hội X của Đảng; nghe báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành nhiệm kỳ 2003 – 2005. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã lãnh đạo chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc và các cơ quan, đơn vị, các tổ chức quần chúng phấn đấu hoàn thành tốt chương trình, mục tiêu đề ra. Đảng bộ đã triển khai kịp thời, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, các quyết định của Nhà nước về xây dựng và hiện đại hoá cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia. Tư duy quản lý nhà nước đã được chuyển biến mạnh mẽ thông qua các chiến lược, quy hoạch, các cơ chế chính sách và các biện pháp điều hành cụ thể. Đảng bộ đã chỉ đạo đúng lộ trình chuẩn bị hội nhập, chấm dứt độc quyền doanh nghiệp, độc quyền công ty trong lĩnh vực BCVT và Internet, tạo môi trường pháp lý công bằng, thuận lợi, minh bạch; tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia phát triển BCVT và CNTT, nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước, chủ động chuẩn bị cho hội nhập kinh tế quốc tế. Đảng bộ đã tích cực chỉ đạo thực hiện lộ trình giảm giá cước và tăng cường quản lý chất lượng BCVT và Internet, đảm bảo ngày càng tốt hơn quyền lợi của người sử dụng. Cơ sở hạ tầng thông tin tiếp tục phát triển hiện đại, đa dạng hoá các dịch vụ và đảm bảo chất lượng cao của các dịch vụ. Các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội IX của Đảng đề ra cho Ngành đều được hoàn thành và nhiều chỉ tiêu đã vượt ở mức cao. Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt chính sách xã hội, quan tâm công tác xây dựng đội ngũ, tích cực chuẩn bị cho thời kỳ hội nhập và phát triển của Ngành. Đảng bộ đã làm tốt công tác xây dựng Đảng, làm tốt vai trò lãnh đạo CBCC CNVC thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị; xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh. Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đỗ Trung Tá, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởng Bộ BCVT đánh giá cao hoạt động của Đảng bộ cơ quan Bộ BCVT nhiệm kỳ 2003-2005 đã có đóng góp tích cực vào sự phát triển vượt bậc của BCVT và CNTT thời gian qua đồng thời nêu một số định hướng phát triển cho Đảng bộ. Đồng chí Trần Văn Tuấn – Phó Bí thư Đảng uỷ khối cơ quan kinh tế Trung ương đã biểu dương những thành tích đã đạt được của Đảng bộ, đánh giá cao hoạt động của Ban cán sự Đảng đồng thời nhấn mạnh thời gian tới cần làm tốt hơn công tác kiểm tra, đi sâu đi sát cơ sở. Đồng chí gợi ý một số đổi mới trong hoạt động như việc xây dựng chương trình hành động nên được chủ động tiến hành từ chi bộ sau đó trình lên Đảng cấp trên, mỗi chi bộ cần xác định được chính xác mục tiêu, định tính, định lượng cho công việc... Đồng chí cũng nhắc nhở Đảng bộ cần làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chống quan liêu xa rời thực tế, nắm vững diễn biến tư tưởng của cán bộ, Đảng viên. Đại hội đã tiến hành bầu cử cấp uỷ nhiệm kỳ 2005 – 2010 gồm 19 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ khối gồm 4 đồng chí. Hiện Đảng bộ cơ quan Bộ BCVT là Đảng bộ cấp trên cơ sở với 21 chi bộ trực thuộc và 2 Đảng bộ cơ sở. Đảng bộ có truyền thống nhiều năm liên tục là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

PTT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)