Báo Bưu điện Việt Nam tổ chức Hội nghị Cộng tác viên năm 2005

(Mic.gov.vn) - Ngày 18/10/2005, tại thành phố Đà Nẵng, Báo Bưu điện Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Cộng tác viên năm 2005. Các đồng chí Trần Đức Lai, Thứ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông; Nông Thị Ngọc Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng; Nguyễn Thế Kỷ, Vụ trưởng Vụ Báo chí Ban Tư tưởng, Văn hóa Trung ương đã đến dự Hội nghị.

Đến dự Hội nghị Cộng tác viên Báo Bưu điện Việt Nam còn có lãnh đạo một số Sở Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin, các doanh nghiệp BCVT và CNTT và gần 200 cộng tác viên của Báo. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Trần Đức Lai đã đánh giá cao sự phát triển vượt bậc của báo chí ngành Bưu chính Viễn thông trong những năm qua, đã tạo dựng được một hệ thống các cơ quan báo chí đa dạng, phong phú với nhiều loại hình báo chí. Các cơ quan báo chí của Ngành đã phát triển đúng định hướng, giữ vững tôn chỉ, mục đích, không có những sai phạm về chính trị và đã có những đóng góp đáng kể vào sự phát triển của Ngành và hoạt động thông tin, tuyên truyền của Đảng và Nhà nước nói chung. Tuy nhiên, Thứ trưởng Trần Đức Lai cũng chỉ rõ báo chí ngành BCVT vẫn còn hạn chế, chưa tương xứng với vai trò và tiềm năng phát triển của Ngành. Thứ trưởng Trần Đức Lai cũng đã chỉ đạo các cơ quan báo chí ngành BCVT phải tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng về công tác báo chí, xuất bản; tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật về hoạt động báo chí, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tư tưởng văn hóa Trung ương, của Bộ Văn hóa Thông tin, Bộ Bưu chính, Viễn thông; không ngừng kiện toàn đội ngũ phóng viên, biên tập viên cả về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất chính trị, bản lĩnh của người làm báo, thực hiện nghiêm những quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo mà Đại hội VIII Hội Nhà báo Việt Nam vừa thông qua; đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung và hình thức, tăng cường chất lượng thông tin và tính chiến đấu của báo theo hướng hiện đại, hấp dẫn, hiệu quả và xã hội hóa. Thứ trưởng nhấn mạnh các cơ quan, doanh nghiệp trong Ngành cần coi trọng công tác báo chí, thông tin, tuyên truyền, phân công cán bộ chịu trách nhiệm về công tác báo chí, phát ngôn, thiết lập mối quan hệ hợp tác, xây dựng với các cơ quan báo chí, tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí tiếp cận thông tin, cùng báo chí phát huy tối đa hiệu quả của công tác thông tin, truyền thông. Nhân dịp Hội nghị này, Báo Bưu điện Việt Nam đã chính thức khai trương Văn phòng Đại diện báo Bưu điện Việt Nam tại Thành phố. Đà Nẵng./.

CNĐN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)