Hội thảo quốc gia về CNTT-TT lần thứ III và Hội thảo hợp tác phát triển CNTT-TT Việt Nam lần thứ IX

(Mic.gov.vn) - Trong 2 ngày 9-10/9, tại TP Hải phòng, Ban Chỉ đạo Quốc gia về CNTT, Bộ Bưu chính, Viễn thông, UBND TP Hải Phòng, và Hội Tin học Việt Nam đã phối hợp tổ chức Hội thảo quốc gia về CNTT-TT lần thứ III với chủ đề phát triển CNTT-TT trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và Hội thảo hợp tác phát triển CNTT-TT Việt Nam lần thứ IX phục vụ phát triển kinh tế -xã hội và kết nối vùng kinh tế trọng điểm. Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, Bộ trưởng Bộ BCVT Đỗ Trung Tá, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Trịnh Quang Sử và hơn 50 lãnh đạo các tỉnh thành phố cùng gần 800 đại biểu của các Bộ, Ngành, doanh nghiệp đã tới tham dự.

Với chủ đề “Phát triển Công nghiệp CNTT trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế”, các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý, doanh nghiệp và chuyên gia tham dự hội thảo đã trao đổi, thảo luận về chiến lược, cơ chế, chính sách và môi trường thúc đẩy phát triển CNTT trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Hội thảo Hợp tác phát triển CNTT-TT Việt Nam đã tham luận về thực trạng ứng dụng CNTT tại các tỉnh, thành phố vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, các sáng kiến đẩy mạnh ứng dụng và phát triển ứng dụng CNTT-TT phục vụ phát triển kinh tế- xã hội, kết nối vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, kinh nghiệm và bài học về hợp tác, phối hợp trong ứng dụng CNTT-TT và khả năng cung cấp các giải pháp, công nghệ, thiết bị và dịch vụ. Trong 2 ngày diễn ra Hội thảo, 54 báo cáo, tham luận cùng nhiều ý kiến phát biểu, thảo luận đã chỉ rõ hiện trạng của nền CNTT-TT Việt Nam hướng tới sự phát triển trong tương lai gắn với bối cảnh hội nhập. Phát biểu khai mạc Hội thảo, Bộ trưởng Bộ BCVT Đỗ Trung Tá nêu rõ, trong 5 năm tới, Việt Nam tham gia vào hội nhập kinh tế quốc tế, do vậy sẽ có tác động đến các mặt hoạt động của đời sống KT-XH nước ta với nhiều thuận lợi và thách thức, cạnh tranh gay gắt. Hội thảo lần này cần làm rõ hiện trạng công nghiệp CNTT của nước ta, đánh giá tiềm năng, triển vọng, định hướng và các giải pháp trong giai đoạn tới. Phát biểu tại hội thảo, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm khẳng định CNTT là một trong những động lực quan trọng nhất cho sự phát triển KT-XH. Trong những năm qua, CNTT đã góp phần quan trọng trong sự phát triển của đất nước tuy nhiên trình độ CNTT ở nước ta còn thấp so với khu vực. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: "Hội thảo lần này cần làm rõ hai vấn đề: Hiện trạng công nghiệp CNTT ở nước ta hiện nay và vấn đề ứng dụng, phát triển CNTT-TT phục vụ hợp tác, liên kết phát triển KT-XH trong các vùng kinh tế trọng điểm". Phó Thủ tướng lưu ý, việc hợp tác phải tận dụng, phát huy được thế mạnh của các tỉnh và thành phố trong vùng kinh tế trọng điểm, tạo nên sức mạnh tổng hợp, tránh hình thức, lãng phí, bỏ dở giữa chừng. Kết luận tại Hội thảo trên cơ sở những kết quả đạt được trong hai ngày thảo luận, Thứ trưởng Bộ BCVT Lê Nam Thắng đưa ra 5 điểm Bộ cùng các đơn vị có liên quan sẽ tiếp tục hoàn thiện và xây dựng, triển khai sau Hội thảo: "Thứ nhất, sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách và hành lang pháp lý rõ ràng, minh bạch, phù hợp với điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Thứ hai, xây dựng và ban hành các chiến lược, kế hoạch, quy hoạch khả thi với định hướng, mục tiêu rõ ràng, phù hợp với điều kiện và đặc thù của Việt Nam trong lĩnh vực CNTT-TT. Thứ ba, xây dựng và thực hiện các chương trình, dự án mẫu mang tính đột phá để mở đường, thúc đẩy cho việc ứng dụng phát triển công nghiệp CNTT ở Việt Nam. Thứ tư, tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý nhà nước từ trung ương đến các địa phương hoạt động trong lĩnh vực CNTT-TT. Thứ năm, thúc đẩy, chỉ đạo và hướng dẫn để biến các luật lệ, chiến lược, các quy hoạch, chương trình dự án thành hành động cụ thể và triển khai trong các hoạt động KT-XH của đất nước". Trong khuôn khổ Hội thảo lần này cũng đã diễn ra Lễ ký kết ghi nhớ hợp tác giữa 8 tỉnh vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và Lễ ký kết ghi nhớ hợp tác giữa phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các Hội, Hiệp hội CNTT-TT Việt nam. Triển lãm về “Giải pháp và sản phẩm CNTT-TT”, tọa đàm giữa các Sở BCVT về định hướng và nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông và CNTT-TT ở các địa phương và Hội nghị các hội tin học thành viên lần thứ 3 cũng đã được tổ chức.

PT_IC

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)