ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC NGÀNH BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG GIAI ĐOẠN 2001-2005

(Mic.gov.vn) - Ngày 25/8/2005, tại Hà Nội, Bộ Bưu chính, Viễn thông đã tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Bưu chính, Viễn thông giai đoạn 2001-2005.

Đến dự đại hội có các đồng chí: Trương Mỹ Hoa, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương; Đỗ Trung Tá, Uỷ viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông; Nguyễn Văn Bích, Phó chủ nhiệm Văn phòng chủ tịch nước; Đặng Ngọc Tùng, Phó chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Đào Duy Quát, Phó trưởng ban Tư tưởng Văn hoá Trung ương; các đồng chí đại diện các ban, cơ quan đơn vị của Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Đảng uỷ khối cơ quan kinh tế Trung ương, các đồng chí lãnh đạo qua các thời kỳ của ngành Bưu chính, Viễn thông, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ BCVT, Công đoàn BĐVN, Tổng Công ty BCVTVN, các doanh nghiệp, hiệp hội hoạt động trong lĩnh vực BCVT và CNTT và 380 đại biểu đại diện cho các gương điển hình tiên tiến ngành BCVT... Đồng chí Đỗ Trung Tá đã phát biểu khai mạc Đại hội. Trong diễn văn khai mạc, Bộ trưởng nêu rõ Tổng cục Bưu điện trước đây và nay là Bộ BCVT đã hết sức quan tâm đến công tác thi đua khen thưởng. Các phong trào thi đua yêu nước đã được tổ chức và triển khai sâu rộng, liên tục ở tất cả các đơn vị và trên mọi lĩnh vực công tác của Ngành, mang lại những hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn của Bưu chính, Viễn thông Việt Nam trong thời gian qua. Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trương Mỹ Hoa đã thay mặt Đảng, Nhà nước, Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương ghi nhận những đóng góp, hy sinh của CBCNV ngành Bưu chính, Viễn thông trong hai cuộc kháng chiến và trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc biệt trong thời kỳ đổi mới. Đồng chí đã đánh giá cao Ngành đã tổ chức nghiêm túc và có hiệu quả công tác thi đua – khen thưởng; các phong trào thi đua yêu nước đã góp phần đắc lực vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và trưởng thành của Ngành. Đồng chí cũng gợi ý các mục tiêu cho phong trào thi đua yêu nước và các trọng tâm của công tác thi đua khen thưởng của Ngành trong thời gian tới. Thứ trưởng Bộ BCVT Trần Đức Lai – Phó trưởng Ban thường trực Ban thi đua – khen thưởng Bộ BCVT đã báo cáo tổng kết phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn 2001-2005 và phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2006-2010 ngành Bưu chính Viễn thông. Giai đoạn 2001-2005, Ngành đã tiếp tục đổi mới công tác thi đua - khen thưởng bằng nhiều giải pháp, duy trì liên tục các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Giai đoạn này có 1228 lượt người đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, 11 đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc, 5 tập thể, 1 cá nhân đạt danh hiệu Anh hùng lao động, 7 tập thể đạt danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 103 lượt tập thể được tặng Cờ Thi đua của Chính phủ, 178 tập thể và cá nhân được khen thưởng Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động các hạng; 448 tập thể và cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và hàng trăm tập thể và cá nhân được tặng cờ thi đua và bằng khen của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện, Bộ trưởng Bộ BCVT và khen thưởng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, TƯ Đoàn, các Bộ, ngành, UBND các tỉnh. Đại hội đã nghe báo cáo tham luận của 4 tập thể và 3 cá nhân tiêu biểu. Tại đại hội, Chủ tịch công đoàn Bưu điện Việt Nam Phan Hoàng Đức đã phát động thi đua học tập gương điển hình tiên tiến, thi đua phấn đấu hoàn thành chương trình công tác và nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2006-2010.

PTT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)