Thông tin về kết quả việc giải quyết kết nối mạng viễn thông giữa VNPT và VIETTEL

(Mic.gov.vn) - Được phép của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông, Trung tâm Thông tin - Bộ Bưu chính, Viễn thông đã có công văn số 122/TTTT ngày 04/8/2005 gửi một số cơ quan thông tấn, báo chí để thông báo kết quả việc giải quyết kết nối mạng viễn thông giữa VNPT - VIETTEL và việc Bộ Bưu chính, Viễn thông thành lập Tổ công tác chuyên trách về kết nối mạng và dịch vụ viễn thông công cộng.

Theo bản công văn, việc kết nối các mạng viễn thông công cộng được thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành và theo Thỏa thuận kết nối đã được các doanh nghiệp ký kết. Đây là hoạt động thường ngày của các doanh nghiệp viễn thông có hạ tầng mạng, phụ thuộc vào mức độ tăng trưởng của các mạng viễn thông của cả hai doanh nghiệp. Theo quy định của pháp luật hiện hành, các doanh nghiệp chủ động thực hiện kết nối mạng. Cơ quan quản lý nhà nước chỉ can thiệp để giải quyết khi xảy ra tranh chấp kết nối mạng giữa các doanh nghiệp. Đối với tranh chấp kết nối vừa qua giữa mạng di động của Tổng công ty Viễn thông quân đội (VIETTEL) và mạng viễn thông của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Bộ Bưu chính Viễn thông đã tổ chức họp và giải quyết ngay sự cố sau khi nhận được đề nghị của doanh nghiệp. Cho đến ngày 01/8/2005, dung lượng kết nối giữa hai mạng đã được tăng lên đáng kể, đáp ứng được yêu cầu của VIETTEL tại văn bản số 4300/KT-TCTVTQĐ ngày 14/7/2005 gửi VNPT. Quá trình giải quyết vướng mắc diễn ra theo đúng trình tự, thủ tục do pháp luật qui định, cụ thể như sau: Ngay sau khi nhận được công văn số 3428/TCTVTQĐ ngày 23/6/2005 của VIETTEL và công văn số 3114/BQP ngày 25/6/2005 của Bộ Quốc phòng, ngày 29/6/2005 (sau 6 ngày), Bộ Bưu chính, Viễn thông đã tổ chức cuộc họp hiệp thương giữa hai doanh nghiệp để thống nhất giải pháp giải quyết tranh chấp. Ngày 04/7/2005 (sau 11 ngày so với thời gian tối đa 120 ngày quy định tại Điều 60 Nghị định 160/2004/NĐ-CP), Bộ Bưu chính, Viễn thông đã ra Thông báo số 40/TB-BBCVT kết luận phiên họp. Đến ngày 10/7/2005 (sau 17 ngày), hai doanh nghiệp đã bàn bạc chi tiết và thực hiện kết nối được 29 luồng E1 tại 07 điểm kết nối và đến ngày 03/8/2005, theo báo cáo của hai doanh nghiệp (công văn số 4285/QLM-ĐH/VT ngày 1/8/2005 của VNPT và số 4879/TCTVTQĐ ngày 3/8/2005 của VIETTEL), VNPT đã thực hiện kết nối được 50 luồng E1 tại 24 điểm kết nối trên toàn quốc. Như vậy, sau một tháng xảy ra sự cố tranh chấp kết nối, Bộ Bưu chính, Viễn thông đã giải quyết xong tranh chấp, sau khi tổ chức hiệp thương giữa hai doanh nghiệp và các doanh nghiệp đã thực hiện xong kết luận giải quyết tranh chấp này. Bộ Bưu chính, Viễn thông yêu cầu các doanh nghiệp tăng cường hợp tác, đẩy mạnh đầu tư trên cơ sở quy hoạch tổng thể, cần đảm bảo yêu cầu kết nối của các doanh nghiệp khác và không làm phức tạp hoá vấn đề vì kết nối là nghĩa vụ của các doanh nghiệp và là công việc thông thường hàng ngày trong kinh doanh viễn thông. Ngày 03/8/2005, Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông đã ra Quyết định số 813/QĐ-BBCVT, thành lập Tổ công tác chuyên trách về kết nối mạng và dịch vụ viễn thông công cộng do Vụ trưởng Vụ Viễn thông làm Tổ trưởng. Tổ công tác này có nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, giám sát việc kết nối mạng và dịch vụ viễn thông theo các thỏa thuận kết nối được phê duyệt; trực tiếp giải quyết các tranh chấp trong việc thực hiện thỏa thuận kết nối giữa các doanh nghiệp theo quy định của pháp luật... Bộ Bưu chính, Viễn thông rút kinh nghiệm để làm tốt hơn việc giám sát, kiểm tra và việc dàn xếp hiệu quả các vướng mắc tương tự giữa các doanh nghiệp, tạo điều kiện hoàn vượt mức kế hoạch 2005.

PT_IC

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)