Hội nghị điển hình tiên tiến khối cơ quan Bộ BCVT

(Mic.gov.vn) - Ngày 20/7/2005 tại 18 Nguyễn Du, Hà Nội, Bộ Bưu chính, Viễn thông đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến của khối cơ quan Bộ giai đoạn 2000-2005. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông Đỗ Trung Tá đã dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có các đ/c Đặng Đình Lâm, Trần Đức Lai Thứ trưởng Bộ BCVT, đ/c Phan Hoàng Đức, UV BCH Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Bưu điện.

Cơ quan Bộ Bưu chính, Viễn thông là bộ máy tham mưu của Bộ để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin gồm các Vụ chức năng, Thanh tra, Văn phòng Bộ, Văn phòng 58. Hội nghị điển hình tiên tiến toàn khối cơ quan nhằm tổng kết phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, xuất sắc trong giai đoạn 2000-2005 và đề ra phương hướng, mục tiêu tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2006-2010. Hội nghị đã nghe Báo cáo Tổng kết Phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn 2000-2005 và phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2006-2010 của khối cơ quan Bộ Bưu chính, Viễn thông và báo cáo của các gương điển hình tiên tiến tập thể và cá nhân. Thời gian qua, tập thể cán bộ công chức khối cơ quan Bộ đã không ngừng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với 8 phong trào thi đua tiêu biểu trong giai đoạn là: “Đổi mới công tác quản lý, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao”; “Lao động giỏi”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học kỹ thuật – quản lý mới”; “Đào tạo xây dựng nguồn nhân lực, tích cực học tập nâng cao trình độ mọi mặt”; “Xây dựng đời sống, văn hóa, thể thao”; “Xây dựng tổ chức, giữ gìn an ninh chính trị, an toàn cơ quan đơn vị”; “Xanh – sạch – đẹp, an toàn vệ sinh lao động”; “Đền ơn, đáp nghĩa, xã hội, từ thiện” và phong trào thi đua thực hiện chỉ thị 31/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 08/CT-BBCVT của Bộ trưởng Bộ BCVT về “Thi đua đặc biệt” phấn đấu đến hết năm 2005 thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2001-2005), thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong 2 năm 2004, 2005 và Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ VII đã được toàn thể cán bộ, công chức quyết tâm thực hiện với khẩu hiệu “Lao động sáng tạo, phát triển bền vững, hội nhập thắng lợi”. Với thành tích đã đạt được, các tập thể công chức khối cơ quan Bộ đã vinh dự được tặng thưởng 05 tập thể được khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba về thành tích công tác toàn diện 5 năm; 04 tập thể được khen thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích công tác toàn diện 3 năm. Hàng năm có nhiều tập thể được khen thưởng Cờ thi đua của Chính phủ, Bộ BCVT và bằng khen của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông. Về thành tích cá nhân có 7 cá nhân được khen thưởng Huân chương Lao động hạng nhì về thành tích công tác toàn diện 5 năm; 16 cá nhân được khen thưởng Huân chương Lao động hạng ba về thành tích công tác toàn diện 5 năm; 04 cá nhân được khen thưởng Huân chương Chiến công hạng ba; 09 cá nhân năm 2000 được phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 38 cá nhân được khen thưởng Bằng khen của Thủ tướng chính phủ về thành tích công tác toàn diện 3 năm, khen chuyên đề; 107 cá nhân được phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ cùng nhiều các nhân được khen thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ BCVT, Huy chương “Vì sự nghiệp Bưu điện Việt Nam”; Cờ thi đua xuất sắc hàng năm, Huy chương, kỷ niệm chương, huy hiệu, bằng khen, giấy khen...của các Bộ ngành, địa phương và các đoàn thể. Công tác khen thưởng tại Bộ BCVT đã gắn liền với thi đua, dựa trên kết quả của phong trào thi đua; bình xét công khai, dân chủ, so sánh khách quan, đánh giá đúng tiêu chuẩn, điều kiện khen thưởng; khen thưởng đã đảm bảo nhanh chóng, kịp thời và chính xác; khen thưởng đảm bảo chú trọng khen thưởng là lao động trực tiếp. Các hình thức khen thưởng phong phú, đảm bảo công tác khen thưởng không sót thành tích, có điều kiện khen những tập thể, cá nhân dù thành tích nhỏ. Thời gian qua công tác khen thưởng tại cơ quan Bộ Bưu chính, Viễn thông đã thực sự là đòn bẩy thúc đẩy mọi cán bộ công chức tích cực tham gia vào các phong trào yêu nước. Hội nghị đã vinh dự được nghe phát biểu chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ BCVT Đỗ Trung Tá. Bộ trưởng đã đánh giá cao phong trào thi đua yêu nước tại Bộ BCVT và nhấn mạnh “Phong trào thi đua có ý nghĩa quan trọng giúp chúng ta đứng vững trong giai đoạn hội nhập cạnh tranh và có đầy đủ năng lực đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước”. Bộ trưởng nêu bốn nhiệm vụ lớn để phong trào thi đua triển khai đạt hiệu quả mong muốn, phong trào thi đua là động lực đưa ngành Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin phát triển ngang với các nước tiên tiến trong khu vực, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong sự phát triển và hội tụ công nghệ trong giai đoạn hiện nay. Hội nghị đã được nghe đ/c Phan Hoàng Đức, Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Bưu điện Việt Nam phát biểu ý kiến. Đ/c đánh giá cao phong trào thi đua yêu nước của các đơn vị tham mưu để thực hiện tốt quản lý nhà nước của Bộ BCVT. Phong trào thi đua tại Bộ BCVT đã có ý nghĩa như là sự khơi nguồn sáng tạo, phát huy tiềm năng ẩn chứa trong mỗi người và là nguồn động lực thúc đẩy sự phát triển và là môi trường gắn kết phát huy sức mạnh tạo không khí đoàn kết để vượt qua mọi khó khăn thử thách thực hiện các nhiệm vụ được giao một cách năng động và sáng tạo và hiệu quả nhất. Thứ trưởng Trần Đức Lai đã tổng kết, đánh giá và đề ra một số nội dung cần chú ý trong thời gian tới để công tác thi đua của khối cơ quan Bộ đạt kết quả tốt hơn nữa. Hội nghị đã thông qua Quyết tâm thư gửi Đại hội Thi đua Bộ Bưu chính, Viễn thông.

PT_IC

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)