Ban hành Thông tư liên tịch về quản lý đại lý Internet

(Mic.gov.vn) - Chiều ngày 14/7/2005, tại trụ sở Bộ Bưu chính, Viễn thông, Lãnh đạo bốn Bộ Bưu chính, Viễn thông; Văn hoá Thông tin; Công an; Kế hoạch và Đầu tư đã ký ban hành Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT-BCVT-VHTT-CA-KHĐT về quản lý đại lý Internet. Sau lễ ký kết là buổi họp báo về việc ban hành Thông tư nói trên.

Thông tư này là văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định số 55/2001/NĐ-CP ngày 23/8/2001 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet. Nội dung Thông tư bao gồm quy định về điều kiện đăng ký kinh doanh đại lý Internet, quyền và nghĩa vụ của các đại lý Internet trong quá trình kinh doanh đại lý, quyền và nghĩa vụ của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet đối với đại lý Internet, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ Internet tại đại lý Internet, phân công nhiệm vụ giữa các Bộ, Ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đại lý Internet. Thông tư liên tịch quy định chi tiết về các nội dung liên quan đến việc quản lý đại lý Internet, nhằm một mặt tạo điều kiện thúc đẩy phát triển đại lý Internet theo đúng quy định của pháp luật, hướng dẫn, tăng cường quản lý việc phát hành, khai thác, sử dụng thông tin qua Internet và các hoạt động xuất bản, thông tin báo, đài theo quy định của pháp luật, mặt khác ngăn ngừa các hoạt động vi phạm pháp luật thông qua việc sử dụng dịch vụ Internet tại các đại lý Internet. Phát biểu tại lễ ký kết, Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông Đỗ Trung Tá nêu rõ nhiệm vụ đặt ra cho các cơ quan quản lý hiện nay là đảm bảo sự phát triển, phát huy tối đa hiệu quả của Internet, mang tri thức nhân loại phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đồng thời hạn chế thấp nhất những ảnh hưởng tiêu cực của Internet (không chỉ là sự ảnh hưởng đến đời sống chính trị mà đặc biệt là đến giới trẻ). Lễ ký kết này một lần nữa khẳng định sự quyết tâm của các cơ quan quản lý là đảm bảo sự phát triển đi đôi với quản lý tốt, là hoạt động thiết thực đưa Internet phục vụ sự phát triển của đất nước nói chung và tạo điều kiện cho lớp trẻ Việt Nam phát huy năng lực sáng tạo của mình, học tập tri thức của thế giới nói riêng. Chiều cùng ngày, sau Lễ ký kết, Bộ Bưu chính, Viễn thông; Văn hoá Thông tin; Công an; Kế hoạch và Đầu tư đã đồng tổ chức Họp báo về việc ban hành thông tư nói trên. Đến dự buổi họp báo có đại diện của các báo, đài Trung ương và địa phương, báo ngành Bưu chính, Viễn thông; Văn hoá Thông tin; Công an; Kế hoạch và Đầu tư. Thứ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông Lê Nam Thắng, Thứ trưởng Bộ Văn hoá Thông tin Đỗ Quý Doãn đã chủ trì buổi họp báo; giới thiệu những nội dung cơ bản nhất của Thông tư, trao đổi, giải thích, giúp các phóng viên nắm rõ hơn nội dung của Thông tư

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)