Lễ ký kết hợp tác về Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin

(Mic.gov.vn) - Sáng ngày 8/7/2005 tại trụ sở Sở Bưu chính, Viễn thông Tp. Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác về Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin (BCVT&CNTT) giữa Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh Bình Thuận và Sở Bưu chính, Viễn thông Tp. Hồ Chí Minh. Thứ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông Lê Nam Thắng đã chứng kiến Lễ ký kết.

Trên cơ sở nhu cầu và điều kiện của hai bên, Sở BCVT tỉnh Bình Thuận và Sở BCVT Tp. Hồ Chí Minh đã thống nhất một số nguyên tắc và các nội dung hợp tác về BCVT&CNTT. Nội dung hợp tác bao gồm: Hợp tác phát triển “Chính phủ điện tử”; Hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực BCVT&VNTT; Trao đổi kinh nghiệm trong công tác tổ chức bộ máy, soạn thảo và thực hiện các văn bản pháp quy của hai sở; Trao đổi kinh nghiệm và phương pháp quản lý dự án; Kinh nghiệm, phương pháp quản lý nhà nước về Internet và viễn thông; Đầu tư, phát triển dịch vụ BCVT&CNTT.

VPDDHCM

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)