Công bố Quyết định thành lập Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh Đắk Lắk

(Mic.gov.vn) - Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định 101/2004/NĐ-CP ngày 25/2/2004 của Chính phủ v/v thành lập Sở Bưu chính, Viễn thông thuộc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ngày 01/6/2005 UBND tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Lễ Công bố quyết định thành lập Sở Bưu chính, Viễn thông thuộc tỉnh. Đến dự buổi Lễ có các đ/c lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố và đại diện Sở, Ban, Ngành tỉnh Đắk Lắk cùng đại diện Bộ Bưu chính, Viễn thông tại miền Trung – Tây Nguyên.

Sở BCVT tỉnh Đắk Lắk là cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, điện tử, Internet, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện và cơ sở hạ tầng thông tin (gọi chung là bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin); quản lý các dịch vụ công về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về nghiệp vụ chuyên môn của Bộ Bưu chính, Viễn thông. Cũng trong buổi lễ này, UBND tỉnh Đắk Lắk cũng đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thịnh làm Giám đốc và ông Trần Trung Hiển làm Phó Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông.

PT_IC

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)