Hội nghị tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin cho các Sở Bưu chính Viễn thông

(Mic.gov.vn) - Thực hiện “Chương trình triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin đến năm 2007” và Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2005; trong hai ngày 24 và 25/5/2005 tại Tp. Hồ Chí Minh, Bộ Bưu chính, Viễn thông đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ quản lý Nhà nước về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin cho các Sở Bưu chính, Viễn thông. Tham gia Hội nghị có 125 đại biểu là lãnh đạo và các cán bộ chủ chốt của các phòng ban chuyên môn của 20 Sở Bưu chính, Viễn thông các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên Huế trở vào.

Phát biểu khai mạc, Ông Trần Đức Lai - Thứ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông đánh giá tình hình quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin thời gian qua đặc biệt là sau khi thành lập Bộ BCVT và Chính phủ ban hành NĐ 101/2004/NĐ- CP về việc thành lập Sở BCVT thuộc Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để giúp các Ủy ban thực hiện chức năng quản lý nhà nước về BCVT và CNTT và nêu cao vai trò về quản lý nhà nước của các Sở Bưu chính, Viễn thông trên địa bàn các tỉnh, thành phố. Thứ trưởng cũng đề nghị các Sở Bưu chính, Viễn thông khẩn trương thực hiện việc khảo sát để nắm vững thông tin về thực trạng hoạt động bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh, thành phố từ đó giúp Ủy ban nhân dân và Hội đồng nhân dân trong việc xây dựng kế hoạch phát triển 5 năm 2006-2010 đồng thời có những trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong quá trình triển khai thực thi công tác quản lý Nhà nước chuyên ngành và chú trọng tăng cường công tác quản lý và đẩy mạnh phát triển công nghệ thông tin, đặc biệt là các hoạt động về ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh, thành phố, quản lý và kiểm tra hoạt động của các đại lý Internet công cộng v.v.. Thay mặt Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, Ông Nguyễn Thiện Nhân – Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh cảm ơn Bộ Bưu chính, Viễn thông đã tổ chức Hội nghị tập huấn này. Ông cũng chia sẻ những khó khăn của các Sở Bưu chính, Viễn thông, và đề nghị cần có chính sách ưu đãi với các các bộ công chức làm công tác quản lý Nhà nước chuyên ngành Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin tại các Sở. Hội nghị tập trung vào một số công tác trọng điểm cần triển khai trước mắt trong công tác của Sở như: Truyền đạt các nội dung cơ bản của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông và các Nghị định quy định chi tiết Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông; công tác quản lý Nhà nước về công nghiệp công nghệ thông tin và đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin; công tác thanh tra chuyên ngành; công tác xây dựng quy hoạch về Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin; công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. Hội nghị đã nghe 10 báo cáo chuyên đề do lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ trình bày. Các nội dung trao đổi thảo luận với hơn 40% ý kiến tập trung vào các lĩnh vực bưu chính, viễn thông, xây dựng quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và công tác tổ chức đã được thảo luận, những nội dung chuyên sâu sẽ tiếp tục được trao đổi, hướng dẫn qua thư điện tử hoặc thông qua các đợt công tác chuyên sâu sau này.

CN TPHCM

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)