Hội nghị quốc tế về thông tin di động lần thứ hai

(Mic.gov.vn) - Được Bộ Bưu chính, Viễn thông bảo trợ, trong hai ngày 11-12/5/2005 tại TP. HCM, Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam và IBC ASIA Pte.Ltd (Singapore) đã đồng tổ chức Hội nghị “Mobiles VIETNAM-2005”. Tham dự Hội nghị có khoảng 200 đại biểu đại diện cho cơ quan quản lý nhà nước, các nhà quản lý, khai thác dịch vụ thông tin di động, các công ty tư vấn, ngân hàng, các công ty cung cấp thiết bị trong và ngoài nước.

Trong thời gian qua, thị trường thông tin di động đang trở nên cạnh tranh và phát triển với tốc độ cao. Đây là thị trường hấp dẫn các doanh nghiệp và các nhà đầu tư vì tiềm năng rộng lớn của nó. Tại Hội nghị, rất nhiều vấn đề được trao đổi, thu hút được sự quan tâm của các đại biểu tham dự, đặc biệt là các vấn đề về phát triển và tăng trưởng các dịch vụ di động trong khu vực, các dịch vụ di động chất lượng cao 3G, VoIP/IP, tối ưu hoá mạng, chuyển vùng, quản lý dịch vụ tích hợp và các báo cáo điển hình trong việc khai thác dịch vụ di động thành công trong khu vực. Về mặt quản lý Nhà nước, Hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam bao gồm Pháp lệnh BCVT, Nghị định 160/2004/NĐ-CP, Nghị định 142/2004/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn liên quan. Mặc dù vẫn phải tiếp tục hoàn thiện nhưng đã được các tổ chức quốc tế đánh giá là hệ thống luật pháp tương đối chuẩn mực. Hiện nay Việt Nam đang tích cực đàm phán, ký kết với các nước và đã tiến hành giai đoạn quyết định trong việc chuẩn bị gia nhập WTO. Trong lĩnh vực viễn thông, sẽ đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng, không phân biệt đối xử, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp trên cơ sở của nền kinh tế thị trường. Về cấp phép, Bộ BCVT đã và đang thực hiện chính sách minh bạch hoá trình tư, thủ tục theo luật định, thúc đẩy đầu tư nước ngoài vào Việt Nam dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp. Về quản lý thị trường, Bộ sẽ tăng cường trao quyền chủ động cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp không nắm giữ thị phần thiết yếu. Tăng cường giám sát hoạt động của các doanh nghiệp trên cơ sở đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người sử dụng dịch vụ. Trong khuôn khổ Hội nghị lần này, Ban tổ chức còn giới thiệu trên 10 gian hàng trưng bày về những thiết bị và công nghệ thông tin di động mới nhất của nhiều hãng hàng đầu thế giới về lĩnh vực này.

H.L

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)