Hội nghị Tổng kết công tác phòng chống lụt bão năm 2004 và triển khai công tác phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai năm 2005

(Mic.gov.vn) - Ngày 28/4/2005, tại Hà Nội, Bộ Bưu chính, Viễn thông đã tổ chức hội nghị Tổng kết công tác phòng chống lụt bão (PCLB) năm 2004 và triển khai công tác phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai (GNTT) năm 2005. Thứ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông - Trưởng Ban Chỉ huy PCLB Lê Nam Thắng đã chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí đại diện Văn phòng Ban chỉ đạo PCLB Trung ương, Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia và các đồng chí uỷ viên Ban Chỉ huy PCLB.

Trong bài phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Trưởng Ban Chỉ huy PCLB Lê Nam Thắng đề nghị các đại biểu phân tích những hạn chế, những tồn tại trong công tác PCLB năm 2004 để tìm ra nguyên nhân và rút ra được những bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó tập trung thảo luận, đề ra giải pháp tăng cường hiệu quả công tác PCLB và GNTT năm 2005 một cách toàn diện trên các mặt cơ chế, điều hành, kiểm tra... Năm 2004, Ban chỉ huy PCLB ngành đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đột xuất trong công tác PCLB, đảm bảo thông tin liên lạc theo yêu cầu của Lãnh đạo Bộ BCVT, Ban chỉ đạo PCLB Trung ương và Chính phủ. Phương châm “4 tại chỗ” được thực hiện tốt nên trong công tác PCLB, đảm bảo thông tin liên lạc năm 2004 đã tạo được tính chủ động, ứng phó kịp thời với các tình huống của thiên tai. Các doanh nghiệp BCVT như Tổng Công ty BCVT VN đã đạt được nhiều thành tích trong công tác PCLB với việc tổ chức triển khai và mở rộng vùng phủ sóng thông tin di động đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ phân, chậm lũ Bắc Bộ của Trung ương tại 7 tỉnh; triển khai tốt kế hoạch nâng tầng, kiên cố hoá nhà trạm. Công ty Thông tin Điện tử Hàng hải VN đã đạt được những kết quả tốt với việc đảm bảo an toàn thông tin liên lạc phục vụ PCLB và công tác thông tin cứu nạn, an toàn hàng hải. Các công ty Viettel, VP Telecom và SPT đã tổ chức bộ máy chỉ huy PCLB của công ty thực hiện và bảo đảm an toàn thông tin liên lạc trong mùa mưa bão năm 2004. Thực hiện Chỉ thị số 12/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, theo phương châm chỉ đạo công tác PCLB năm 2005 của Ban chỉ đạo PCLB Trung ương là chuyển từ “Đối phó - Khắc phục hậu quả” là chủ yếu sang “Chủ động phòng tránh - Đối phó kịp thời - Khắc phục hiệu quả”, Bộ trưởng Bộ BCVT đã có Chỉ thị về công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2005. Hội nghị đã thảo luận thống nhất phương hướng, nhiệm vụ năm 2005 gồm 11 nhiệm vụ lớn và thông qua kế hoạch kiểm tra công tác PCLB năm 2005. Thay mặt Bộ trưởng Bộ BCVT, Thứ trưởng Lê Nam Thắng đã trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng cho các đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong công tác PCLB và GNTT năm 2004.

PTT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)