Phiên họp toàn thể lần thứ 9 của Ban chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin

(Mic.gov.vn) - Sáng ngày 6/4/2005, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo quốc gia về Công nghệ thông tin đã tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 9. Tới dự có Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, UVTƯ Đảng, Trưởng Ban; Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông Đỗ Trung Tá, UVTƯ Đảng, Phó trưởng Ban trường trực; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Môi trường Bùi Mạnh Hải, Phó trưởng Ban cùng các thành viên Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo đã mời GS Đặng Hữu, Trưởng Ban Chỉ đạo CNTT các cơ quan của Đảng, các Bộ và Bộ Bưu chính, Viễn thông (BCVT) – cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo.

Các thành viên trong Ban chỉ đạo đã nghe Văn phòng Ban chỉ đạo báo cáo về tình hình hoạt động của Ban chỉ đạo trong quý I/2005; báo cáo về “Đề án hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hội nhập và phát triển”; báo cáo dự thảo “Tóm tắt chương trình mục tiêu quốc gia về ứng dụng và phát triển CNTT&TT Việt Nam trong giai đoạn 2006-2010” Về đề án hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hội nhập và phát triển do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trình bày với mục tiêu nhằm đánh giá thực trạng ứng dụng CNTT của doanh nghiệp và đề xuất biện pháp đầy mạnh ứng dụng CNTT trong các doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp hội nhập và phát triển với việc xây dựng 3 Trung tâm: Trung tâm Thông tin kinh tế, Trung tâm giao dịch TMĐT, Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp từ xa… Phó Thủ tướng đánh giá đề án đã đưa ra mục tiêu, đi đúng hướng và ủng hộ để tiến hành các bước tiếp theo tuy nhiên đơn vị lập dự án cần phải điều chỉnh các bước đi, điều chỉnh nội hàm giảm bớt những nội dung có tính trùng lặp, giải quyết mối quan hệ Trung tâm với các Bộ, Ngành và nhấn mạnh đơn vị lập đề án cần làm rõ hơn về cơ chế tài chính của đề án. Đối với báo cáo dự thảo “Tóm tắt chương trình mục tiêu quốc gia về ứng dụng và phát triển CNTT&TT Việt Nam trong giai đoạn 2006-2010”. Phó Thủ tướng chỉ đạo lập nhóm nghiên cứu để xác định rõ hơn về hình thức đề án cũng như nội dung chi tiết cụ thể cho đề án kể cả trách nhiệm và kinh phí từng phần…. Dự kiến phiên họp lần thứ 10 của Ban chỉ đạo quốc gia về CNTT sẽ diễn ra vào cuối tháng 6/2005.

PT_IC

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)