Hội thảo khu vực về Chính phủ điện tử

(Mic.gov.vn) - Trong hai ngày 24 và 25/2/2005, tại Hà Nội, Bộ Bưu chính Viễn thông đã phối hợp với Liên minh Viễn thông châu Á – Thái Bình dương (APT) tổ chức Hội thảo khu vực về Chính phủ điện tử. Khoảng hơn 60 đại biểu từ các cơ quan quản lý, tổ chức nghiên cứu... của các nước thuộc khu vực châu Á và thế giới đã tham dự Hội thảo.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi về các vấn đề: kinh nghiệm của các nước trong hoạch định và triển khai chiến lược xây dựng Chính phủ điện tử; Chính phủ điện tử và các vấn đề liên quan đến khu vực tư nhân, các hoạt động nghiên cứu, phát triển và các ứng dụng trong phát triển Chính phủ điện tử; tác động của Chính phủ điện tử trong thu hẹp khoảng cách số tại khu vực nông thôn; các báo cáo phát triển của các quốc gia thành viên của APT. Việc tổ chức Hội nghị APT lần này cho phép Việt Nam có điều kiện tham khảo và học hỏi kinh nghiệm của nhiều nước trong quá trình xây dựng và triển khai Chính phủ điện tử. Sự phối hợp với APT tổ chức sự kiện này tại Việt Nam cũng sẽ tạo điều kiện thúc đẩy mối quan hệ hợp tác nghiên cứu xây dựng Chính phủ điện tử giữa Việt Nam với các nước thành viên của APT, đồng thời đây cũng là hoạt động góp phần nâng cao uy tín và vị thế của Bưu điện Việt Nam trên con đường hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế.

PTT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)