Đảng bộ cơ quan Bộ BCVT triển khai chương trình công tác năm 2005

(Mic.gov.vn) - Ngày 14/1/2005, tại Hà Nội, Đảng bộ cơ quan Bộ BCVT đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2004. Đến dự hội nghị có các đồng chí Đỗ Trung Tá, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ BCVT; Võ Đức Huy, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Kinh tế Trung ương, Bí thư Đảng uỷ khối cơ quan kinh tế Trung ương, các đồng chí Lãnh đạo Bộ BCVT và các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành, Ban Kiểm tra, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo... và các Bí thư Chi bộ trực thuộc, Bí thư Chi bộ của Đảng bộ Cục Tần số Vô tuyến điện và Công ty VTC.

Năm 2004, Đảng bộ cơ quan Bộ BCVT đã kịp thời, nghiêm túc học tập, quán triệt và triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định của Đảng và Chính phủ, đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc và các cơ quan, đơn vị phấn đấu hoàn thành tốt chương trình kế hoạch công tác đã đề ra. Công tác quản lý Nhà nước tiếp tục chuyển biến mạnh mẽ thông qua các Chiến lược Quy hoạch, các cơ chế chính sách và các biện pháp điều hành cụ thể, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước của ngành tạo ra môi trường pháp lý công bằng, thuận lợi, minh bạch cho các doanh nghiệp hoạt động, phát triển và hội nhập với kinh tế quốc tế. Đảng bộ đã thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, công tác đổi thẻ và phát thẻ Đảng viên, công tác phát triển Đảng và công tác kiểm tra. Các cấp uỷ đã làm tốt vai trò lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức, công nhân viên chức, thực hiện công tác tổ chức, cán bộ của cơ quan, đơn vị, lãnh đạo các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên vững mạnh, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh liên tục trong nhiều năm. Năm 2005, Đảng bộ tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm bao gồm: chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hạch năm 2005 của Bộ, của các cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh tiến trình đổi mới quản lý doanh nghiệp; đẩy mạnh hoạt động phục vụ đàm phán gia nhập WTO; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; tổ chức đóng góp xây dựng các dự thảo Văn kiện của Trung ương và cấp trên; chỉ đạo các cơ sở đảng trực thuộc tiến hành đại hội theo nhiệm kỳ; xây dựng kế hoạch kiểm tra hàng năm của Đảng bộ. Cũng nhân dịp này, Ban Kinh tế Trung ương đã quyết định tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Kinh tế của Đảng cho năm đồng chí Lãnh đạo Bộ BCVT: đồng chí Đỗ Trung Tá, Bộ trưởng Bộ BCVT; Mai Liêm Trực, Thứ trưởng Thường trực Bộ BCVT; Đặng Đình Lâm, Lê Nam Thắng và Trần Ngọc Bình, Thứ trưởng Bộ BCVT. Đồng chí Võ Đức Huy đã trao tặng Kỷ niệm chương cho các đồng chí nói trên.

PT_IC

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)