Bộ Bưu chính, Viễn thông triển khai chương trình công tác năm 2005

(Mic.gov.vn) - Ngày 13/1/2005, tại Hà Nội, Bộ Bưu chính, Viễn thông đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2004 và triển khai chương trình công tác năm 2005. Tham dự hội nghị có các đồng chí đại diện cho: Bộ, Ban Ngành, sở BCVT và doanh nghiệp BCVT và CNTT. Bộ trưởng Đỗ Trung Tá đã phát biểu khai mạc Hội nghị và thứ trưởng Trần Ngọc Bình trình bày báo cáo Tổng kết công tác năm 2004 và chương trình công tác năm 2005.

Trong bài phát biểu, Bộ trưởng nêu rõ Bộ BCVT đã hoàn thành xuất sắc những mục tiêu đã đề ra cho năm 2004, tiêu biểu là: tổ chức bộ máy tiếp tục được kiện toàn và dần đi vào ổn định; các đề án, chương trình công tác năm 2004 đã được hoàn thành, các văn bản quy phạm pháp luật đã tạo dựng được khung pháp lý tương đối đầy đủ và minh bạch; cước dịch vụ viễn thông, cước kết nối tiếp tục được điều chỉnh giảm, tạo điều kiện cho lớp người dùng có thu nhập tương đối thấp được sử dụng các dịch vụ viễn thông và Internet và góp phần làm tăng trưởng thuê bao điện thoại trong năm 2004 đạt cao nhất từ trước đến nay; việc thành lập Cục Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), các hoạt động kiểm tra, đánh giá thực hiện chỉ thị 58-CT/TW tại các Bộ, Ngành địa phương đã mang lại tác dụng tích cực; Việt Nam đã trúng cử lần thứ 2 liên tiếp vào Hội đồng điều hành nhiệm kỳ 2004-2008 của Liên minh Bưu chính thế giới UPU. Với nỗ lực của toàn Ngành, mạng lưới hoạt động ổn định và liên tục phát triển. Đến nay trên cả nước đã có 14.725 điểm phục vụ (tăng 2.395 điểm so với năm 2003), trong đó có 7.011 điểm BĐ-VHX đi vào hoạt động, 89,4% số xã có báo đến trong ngày. Toàn mạng có 10,3 triệu máy điện thoại, (tăng 2,97 triệu máy so với năm 2003) đạt mật độ hơn 12,56 máy/100 dân (vượt chỉ tiêu Đại hội IX là 7¸8 máy/100 dân), 97,5% số xã có máy điện thoại, tổng dung lượng kết nối Internet quốc tế đạt 1.890 Mb/s với trên 1,9 triệu thuê bao, đạt mật độ 7,17 người sử dụng/100 dân. Tổng doanh thu toàn Ngành đạt trên 33.400 tỷ đồng, nộp ngân sách trên 5.172 tỷ đồng. Hội nghị đã tiến hành trao đổi những vấn đề chính bao gồm rút kinh nghiệm nhằm đảm bảo cho việc hoàn thành tốt công tác năm 2005 của Bộ; đề xuất giải pháp để nhanh chóng ổn định tổ chức và kiện toàn bộ máy các đơn vị mới; tạo dựng các thiết chế đảm bảo cho sự hợp tác tốt hơn nữa giữa các doanh nghiệp trong việc mở rộng và sử dụng cơ sở hạ tầng viễn thông quốc gia đồng bộ và hiệu quả; đánh giá tình hình cạnh tranh trong lĩnh vực BCVT và CNTT, điều chỉnh đưa ra những chính sách kịp thời và phù hợp.

PT_IC

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)