Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông

(Mic.gov.vn) - Ngày 12/1/2005, Bộ Bưu chính, Viễn thông đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Trần Đức Lai giữ chức Thứ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông.

Tại Lễ công bố, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Quang Trung được sự uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ đã trao Quyết định cho đồng chí Trần Đức Lai và phát biểu việc Bộ Bưu chính, Viễn thông đã thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ nhằm tăng cường lãnh đạo trẻ cho Ngành trong thời gian qua sẽ tăng thêm sức mạnh để toàn Ngành tiếp tục phát huy đoàn kết, đổi mới, tăng tốc hơn nữa trong những năm tới. Phát biểu tại Lễ công bố, Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông Đỗ Trung Tá cũng nhấn mạnh: Năm 2005 sẽ là một năm Bộ Bưu chính, Viễn thông thực hiện nhiều nhiệm vụ khó khăn như tiếp tục ổn định tổ chức, thực hiện những nhiệm vụ của năm kết thúc nhiệm kỳ kế hoạch 5 năm 2001-2005; chuẩn bị cho năm 2006 - năm bắt đầu của nhiệm kỳ kế hoạch mới 2006-2010. Bộ trưởng hy vọng trong năm 2005, Ngành không chỉ làm tốt công tác quản lý nhà nước mà các doanh nghiệp còn phải đoàn kết nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ vừa kinh doanh hiệu quả vừa làm tốt công tác công ích.

PT_IC

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)