THÔNG BÁO

(Mic.gov.vn) - V/v: Thay đổi đơn vị tiếp nhận và giải quyết cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn, giấy phép.

Căn cứ văn bản số 2387/BBCVT-TCCB ngày 06/12/2004 của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc Thực hiện Quyết định số 1277/QĐ-TTg ngày 02/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc giải thể các Cục Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin khu vực, Bộ Bưu chính, Viễn thông xin thông báo: Kể từ ngày 01/01/2005, Bộ Bưu chính, Viễn thông điều chuyển nhiệm vụ cấp các loại giấy chứng nhận hợp chuẩn, giấy phép từ các Cục Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin khu vực I, II, III về các cơ quan khác thuộc Bộ như sau: 1. Cục Quản lý chất lượng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin thực hiện cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa viễn thông và Giấy chứng nhận hợp chuẩn vật tư, thiết bị bưu chính, viễn thông. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: a) Cục Quản lý chất lượng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin, 100 Lò Đúc - Hà Nội. b) Chi cục Quản lý chất lượng khu vực II, 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường ĐaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. c) Chi cục Quản lý chất lượng khu vực III, 42 Trần Quốc Toản, Thành phố Đà Nẵng. 2. Văn phòng Bộ Bưu chính, Viễn thông tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng tem bưu chính và Giấy phép thiết lập (hoặc thử nghiệm) mạng viễn thông dùng riêng. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: a) Văn phòng Bộ Bưu chính, Viễn thông, 18 Nguyễn Du, Thành phố Hà Nội. b) Đại diện Văn phòng tại miền Nam (Văn phòng B), 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường ĐaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. c) Đại diện Văn phòng tại miền Trung-Tây Nguyên (Văn phòng C), 42 Trần Quốc Toản, Thành phố Đà Nẵng.

Bộ Bưu chính, Viễn thông

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)