Ra mắt Sở Bưu chính Viễn thông TP.Hồ Chí Minh

(Mic.gov.vn) - Ngày 17/12/2004 tại UBNDTP.Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ ra mắt Sở Bưu chính Viễn thông TP.Hồ Chí Minh; đến dự về phía thành phố Hồ Chí Minh có các ông: Lê Thanh Hải, UVTW Đảng, Chủ tịch UBNDTP.HCM, Nguyễn Thiện Nhân P. Chủ tịch Thường trực; về phía Bộ Bưu chính, Viễn thông có Thứ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông Đặng Đình Lâm, cùng đại điện lãnh đạo các vụ, viện Bộ BCVT và quan chức Sở, Ngành, các doanh nghiệp, hiệp hội BCVT-CNTT ở thành phố.

Sở BCVT TP. Hồ Chính Minh được thành lập theo quyết định số 247/2004/QĐ-UB của Chủ tịch UBNDTP ký ngày 29/10/2004, với chức năng là cơ quan tham mưu giúp UBNDTP thực hiện việc quản lý Nhà nước và quản lý các dịch vụ công trên địa bàn về BCVT &CNTT, Internet, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện và cơ sở hạ tầng thông tin (gọi chung là: BCVT & CNTT); Sở chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBNDTP, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về nghiệp vụ chuyên môn của Bộ BCVT. Theo đó, Sở cũng được giao 18 nhiệm vụ và quyền hạn để thực thi chức năng của mình. Phát biểu tại buổi lễ Ông Lê Thanh Hải khẳng định, việc TP. HCM có Sở BCVT sẽ giúp cho lãnh đạo TP quản lý nhà nước có hiệu quả hơn trên lĩnh vực BCVT và CNTT; hướng tới nhiệm vụ rất nặng nề do vậy cần bám sát Nghị quyết của Đảng bộ Thành phố, chương trình công tác của Bộ BCVT để đưa ra những kế hoạch cụ thể, trước mắt là năm 2005. Là đơn vị mới, lúc đầu sẽ gặp khó khăn nhưng với sự đoàn kết, cố gắng vượt khó của CBCC trong đơn vị, cùng sự quan tâm, giúp đỡ của Bộ BCVT, và hỗ trợ tích cực, phối hợp chặt chẽ của các Sở, Ngành thành phố.. Sở BCVT sẽ làm tốt nhiệm vụ được giao. Thay mặt lãnh đạo Bộ BCVT, Thứ trưởng Đặng Đình Lâm cảm ơn lãnh đạo TP.HCM đã quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất (kể cả cơ sở vật chất) để Sở BCVT đi vào họat động theo tinh thần Nghị định của Thủ tướng chính phủ về tồ chức bộ máy quản lý Nhà nước về BCVT & CNTT ở địa phương nhất là TP.HCM - nơi lĩnh vực này đã và đang rất sôi động. Thứ trưởng cho rằng, đây là cột mốc quan trọng để Ngành BCVT & CNTT của địa phương phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Tuy nhiên, Sở cũng cần phối hợp tốt với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn để thực thi tốt nhiệm vụ của mình. Trong buổi lễ, Giám đốc Sở BCVT TP.Hồ Chí Minh, ông Lê Mạnh Hà cũng đã trình bày vắn tắt một số nội dung chủ yếu phương hướng năm 2005 của Sở, trong đó tập trung điều tra, khảo sát để có đánh giá thực trạng ngành CNTT của thành phố; xây dựng và ứng dụng tốt chính phủ điện tử để phục vụ nhân dân. Việc xây dựng cơ sở hạ tầng, sẽ chuẩn bị các bước để xây dựng một trung tâm giao dịch CNTT-Viễn thông hiện đại của thành phố. Một số việc khác cũng được đề cập: phát triển nguồn nhân lực CNTT; xây dựng cơ chế phối hợp với các tổ chức, các chuyên gia, các hiệp hội chuyên ngành trong lĩnh vực này; điều tra, khảo sát hoạt động của các dịch vụ Internet, từ đó tham mưu cho UBNDTP đề ra biện pháp quản lý chặt chẽ, tạo điều kiện phát triển mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của xã hội.

Hồng Loan

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)