Hội nghị triển khai Chỉ thị 31/2004/CT-TTg ngày 8/9/2004 của Thủ tướng Chính phủ về phát động đợt thi đua đặc biệt

(Mic.gov.vn) - Sáng ngày 15/12/2004, tại Hà Nội, Bộ Bưu chính, Viễn thông (BCVT) đã tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị 39-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến; triển khai chỉ thị 31/2004/CT-TTg ngày 8/9/2004 của Thủ tướng Chính phủ về phát động đợt thi đua đặc biệt và Chỉ thị 08/CT-BBCVT của Bộ trưởng Bộ BCVT về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Ngành. Đồng chí Trần Ngọc Bình, Thứ trưởng Bộ BCVT, Uỷ viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng Bộ BCVT đã đến dự và phát biểu khai mạc.

Trong bài phát biểu, đồng chí Trần Ngọc Bình đã lưu ý một số công tác mang tính trọng tâm từ nay đến Đại hội thi đua của Bộ sẽ tổ chức vào năm 2005 là: tổ chức phong trào thi đua đặc biệt theo tinh thần Chỉ thị số 31/2004/CT-TTg ngày 8/9/2004 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 08/CT-BBCVT của Bộ trưởng Bộ BCVT từ nay đến cuối năm 2005; chuẩn bị thật tốt nội dung cho Hội nghị điển hình tiên tiến cấp cơ sở tiến hành vào quý II/2005, đại hội thi đua dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 8/2005; chú trọng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Chỉ thị 39/CT-TW của Bộ chính trị, Luật Thi đua –Khen thưởng, các Nghị định của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản hướng dẫn của Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương, Ban Thi đua khen thưởng, của Bộ trưởng và Hội đồng Thi đua khen thưởng Bộ BCVT. Đồng chí Trần Ngọc Bình cũng bày tỏ mong muốn cấp uỷ Đảng, lãnh đạo chuyên môn, Công đoàn, Đoàn Thanh niên tiếp tục góp phần đổi mới công tác thi đua khen thưởng của Bộ, làm cho công tác này thực sự mang sinh khí mới, thực sự là công cụ hữu hiệu góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ sở cũng như của Bộ. Đồng chí Phan Hoàng Đức, Chủ tịch Công đoàn BĐVN, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng của Bộ BCVT đã phát động phong trào thi đua đặc biệt “Lao động sáng tạo, phát triển bền vững, hội nhập cạnh tranh” từ nay đến hết năm 2005. Mục tiêu của phong trào thi đua là phấn đấu thực hiện thành công Chiến lược phát triển Bưu chính, Viễn thông giai đoạn 2001-2010; đặc biệt là các mục tiêu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin từ nay đến năm 2005. Sau khi nghe phổ biến hai Chỉ thị 31/2004/CT-TTg và Chỉ thị 08/CT-BBCVT, tiếp thu ý kiến chỉ đạo và nội dung phát động thi đua của Hội đồng Thi đua khen thưởng Bộ, đại diện các khối tham mưu, thực thi pháp luật, sự nghiệp, doanh nghiệp của Bộ đã phát biểu ý kiến và cam kết thi đua.

PT_IC

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)