Phiên họp toàn thể lần thứ 8 của Ban chỉ đạo quốc gia về Công nghệ thông tin

(Mic.gov.vn) - Sáng ngày 9/12/2004, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo quốc gia về Công nghệ thông tin đã tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 8. Tới dự có Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, UVTƯ Đảng, Trưởng Ban; Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông Đỗ Trung Tá, UVTƯ Đảng, Phó trưởng Ban trường trực; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Môi trường Bùi Mạnh Hải, Phó trưởng Ban cùng các thành viên Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo đã mời GS Đặng Hữu, Trưởng Ban Chỉ đạo CNTT các cơ quan của Đảng và một số chuyên viên VPCP, các Bộ và Bộ Bưu chính, Viễn thông (BCVT) – cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo.

Các thành viên trong Ban chỉ đạo đã nghe Văn phòng Ban chỉ đạo báo cáo đánh giá công tác Ban chỉ đạo năm 2004 và kế hoạch công tác Ban chỉ đạo năm 2005. Bộ Thương mại báo cáo dự thảo “Kế hoạch Tổng thể phát triển Thương mại điện tử giai đoạn 2006-2010” và tiến độ thực hiện trình Chính phủ vào quý III năm 2005. Bộ BCVT, cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo đã xây dựng dự thảo “Kế hoạch Tổng thể phát triển Chính phủ điện tử ở Việt Nam” và Đề án thành lập “Trung tâm điều phối cứu hộ khẩn cấp các sự cố máy tính Quốc gia” (VietCERT). Về kế hoạch tổng thể Phát triển Chính phủ điện tử ở Việt Nam, Phó Thủ tướng đề nghị cần phải định nghĩa rõ Chính phủ điện tử sát với Việt Nam, tổng quan và hiện trạng, những khó khăn và cản trở, có lộ trình và phân công công tác giữa các Bộ, ngành chọn khâu đột phá kiên quyết khi đó thực hiện Chính phủ điện tử mới thành công. Đối với Đề án thành lập Trung tâm điều phối cứu hộ khẩn cấp các sự cố máy tính Quốc gia, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ BCVT phối hợp với các Bộ nghiên cứu để thành lập vào năm 2005. Hỗ trợ phát triển Công nghiệp Công nghệ thông tin, Bộ BCVT đã báo cáo dự thảo tờ trình Thủ tướng Chính phủ: “Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ các sản phẩm Công nghiệp CNTT trọng điểm”. Nhằm hỗ trợ phát triển các sản phẩm Công nghiệp CNTT trọng điểm đối với các tổ chức cá nhân hoạt động, đầu tư tại Việt Nam. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ BCVT phối hợp với Bộ Công Nghiệp, Bộ Tài chính để sớm ban hành vào quý I/2005, tạo điều kiện doanh nghiệp Công nghiệp CNTT phát triển.

PT_IC

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)